گواهینامه ها

گواهینامه های ذیل بر اساس مرجع صادر کننده:

1. وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

1.1  گواهی آزمون مرکز مکانیزاسیون کشاورزی

2.1  تاییدیه دفتر توسعه سیستم های نوین آبیاری .

2.1.1  کمربند پلی اتیلن

2.1.2   اتصال نر و ماده

2.1.3   اتصالات فلنچدار جوشی

2.1.4   شیر خودکار پلیمری

2.1.5   شیر خودکار چدنی

2.1.6   شیر خودکار آلومینیومی


 

 

 


 2 . ایزو ISO
2.1  ایزو 9001:2008  از کمپانی QMSانگلستان

 

 

 

 

 

 

 

3. استاندارد ملی ایران
3.1

 

شير كشويي(65 DN) 75 پلی اتیلنی بات فیوژن دسته بلند
شير كشويي(50 DN) پليمري " 2 نر* 63 پيچي پليمري
شير كشويي(50 DN) پليمري 63 اتصال سریع
شير كشويي(65 DN) پليمري " 1/2-2 نر* 75 پيچي پليمري دسته بلن
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 ماده
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر دسته بلند
شير توپي "2 نر *("2 GF_2 1/2 lay flat)
شير توپي 75 اتصال سريع پكينگي نر و ماده
شير توپي پليمري "2 ماده دسته پليمري
شير توپي پليمري "2 ماده* "2 نر دسته پليمري
شير توپي پليمري "2 ماده* "2 نر دسته فلزي
شير انشعاب تيپ به تیپ (لی فلت) 17* 17 (MiniValve)
شير انشعاب تيپ 17* 16 (MiniValve
شير انشعاب 16* 1/2 رزوه نر (MiniValve)
شير انشعاب 16* 16 (MiniValve)
شير انشعاب تيپ 17* 1/2 رزوه ای نر (MiniValve)
شیر انشعاب تيپ به تیپ 17* 17 (MiniValve)
شير انشعاب سه راهي 17 *20*17 (MiniValve)
شير انشعاب سه راهي 16 *20*16 (MiniValve)
شير انشعاب زانويي 1/2 نر
شير انشعاب زانويي (MiniValve) 16mm
شير انشعاب سه راهي 17 * 1/2
شير انشعاب سه راهي لي فلت * 17
شیر انشعاب تيپ به  لي فلت17  (MiniValve)