شرایط و قوانین

 

 

شير كشويي(65 DN) پليمري " 1/2-2 نر* 75 پيچي پليمري دسته بلن
شير انشعاب تيپ 17* 1/2 رزوه ای نر (MiniValve)^
شير انشعاب 16* 16 (MiniValve) ^
شير انشعاب 16* 1/2 رزوه نر (MiniValve)^
شير انشعاب تيپ به تیپ (لی فلت) 17* 17 (MiniValve)^