منو
سبد خرید شما

لیست محصولات 1

&

تصوير نام کالا-جهت دستیابی به صفحه ی محصول روی نام کلیک کنید مدل
آبپاش UER 36 تمام دور پلاستيكي آبپاش UER 36 تمام دور پلاستيكي 0969115-93410-50036004025
آبپاش آمبو تنظيم شونده 1/2-1مادهSime اصلي ايتاليا آبپاش آمبو تنظيم شونده 1/2-1مادهSime اصلي ايتاليا 0969115-93901-10010
آبپاش توربيني لاكسور1/2-1مادهSime ايتاليا آبپاش توربيني لاكسور1/2-1مادهSime ايتاليا 0969115-93901-10415
آبپاش دنده اي قابل تنظيم 1/2اينچ مخفي شونده Hunter psu-o4-17A آبپاش دنده اي قابل تنظيم 1/2اينچ مخفي شونده Hunter psu-o4-17A 0969161-91004-04017
آبپاش دنده اي قابل تنظيم 3/4اينچ مخفي شوندHunter pGp-AdJ آبپاش دنده اي قابل تنظيم 3/4اينچ مخفي شوندHunter pGp-AdJ 0969161-91004-101002501
آبپاش ضربه اي 1/2 تنظيمي تك نازل پلاستيكي بدون مارك 9702 آبپاش ضربه اي 1/2 تنظيمي تك نازل پلاستيكي بدون مارك 9702 0969161-00000-0001
آبپاش ضربه اي 3/4 تنظيمي پلاستيكي-8036zm آبپاش ضربه اي 3/4 تنظيمي پلاستيكي-8036zm 0969115-81200-80
آبپاش ضربه اي پلاستيكي Plastico تايوانpl-3100 آبپاش ضربه اي پلاستيكي Plastico تايوانpl-3100 0969161-98860-3100
آبپاش پروت ZM-22 تمام دور آبپاش پروت ZM-22 تمام دور 0969115-93901-10022
آبپاش پروت ZM-22 تنظيم شونده آبپاش پروت ZM-22 تنظيم شونده 0969115-93901-10122
آبپاش پلاستيكي سپن sapan 340 اینچ3/4 آبپاش پلاستيكي سپن sapan 340 اینچ3/4 0969115-83532-500360040340
آمبو تمام دور 1/2-1ماده آبپاش Sime اصلي ايتاليا آمبو تمام دور 1/2-1ماده آبپاش Sime اصلي ايتاليا 0969115-93901-10011
آچار رايزر 90cm گالوانيزه آچار رايزر 90cm گالوانيزه 0973131-83532-9022
آچاررايزر50cm گالوانيزه آچاررايزر50cm گالوانيزه 0973131-83532-5022
اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م ماده ^ اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م ماده ^ 0971247-83532-011257561
اتصال سريع پكينگي جوشي سايز 75م م نر با بست آلومينيومي ^ اتصال سريع پكينگي جوشي سايز 75م م نر با بست آلومينيومي ^ 0971247-83532-011257561
اتصال ماده 1/2-1 * 50 ^ اتصال ماده 1/2-1 * 50 ^ 0971247-83532-01105050
اتصال ماده 1/2-1*63 ^ اتصال ماده 1/2-1*63 ^ 0971247-83532-01106350
اتصال ماده 1/2-2*75^ اتصال ماده 1/2-2*75^ 0971247-83532-01107522
اتصال ماده 1/4-1*50 ^ اتصال ماده 1/4-1*50 ^ 0971247-83532-01105040
اتصال ماده 2 * 75 ^ اتصال ماده 2 * 75 ^ 0971247-81001-01107520
اتصال ماده 2 *50 ^ اتصال ماده 2 *50 ^ 0971247-83532-01105063
اتصال ماده 2*63^ اتصال ماده 2*63^ 0971247-81001-01106320
اتصال نر 1/2-1*50 ^ اتصال نر 1/2-1*50 ^ 0971247-83532-01005022
اتصال نر 1/2-1*63 ^ اتصال نر 1/2-1*63 ^ 0971247-83532-01006350
اتصال نر 1/4-1*50 ^ اتصال نر 1/4-1*50 ^ 0971247-83532-01005040
اتصال نر 2 *50 ^ اتصال نر 2 *50 ^ 0971247-83532-01005063
اتصال نر 2*75^ اتصال نر 2*75^ 0971247-83532-01007563
اتصال نر1/2-2*75^ اتصال نر1/2-2*75^ 0971247-81001-01007522
اتصال نر2*63 ^ اتصال نر2*63 ^ 0971247-81001-01006320
اورينگ p14aSime اورينگ p14aSime 0969115-93901-30372
بدنه اصلي آبپاش آمبو تمام دور قطعه شماره 1 بدنه اصلي آبپاش آمبو تمام دور قطعه شماره 1 0969115-93901-10198
بدنه اصلي آبپاش آمبو تنظيمي-قطعه شماره01 بدنه اصلي آبپاش آمبو تنظيمي-قطعه شماره01 0969115-93901-10237
بست و قلاب " 1/2- 1 گالوانيزه با پيچ و مهره بست و قلاب " 1/2- 1 گالوانيزه با پيچ و مهره 0969111-83532-500055
بست و قلاب"11/2 دسته دارگالوانيزه با پيچ و مهره بست و قلاب"11/2 دسته دارگالوانيزه با پيچ و مهره 0969111-81001-63011
بست و قلاب"2 دسته دارگالوانيزه با پيچ و مهره بست و قلاب"2 دسته دارگالوانيزه با پيچ و مهره 0969111-81001-63010
بست و قلاب"2 گالوانيزه با پيچ و مهره بست و قلاب"2 گالوانيزه با پيچ و مهره 0969111-83532-63009
بوشن 1/2اينچ آهني مانيسمان بوشن 1/2اينچ آهني مانيسمان 0971253-00861-170020
بوشن ورودي آب آمبو Sime " 1/2-1(قطعه 3) بوشن ورودي آب آمبو Sime " 1/2-1(قطعه 3) 0969115-93901-30329
تبديل اتصال سريع 75 * 110 ^ تبديل اتصال سريع 75 * 110 ^ 0971240-83532-013211075
تبديل پيچي 63* 75 پليمري ^ تبديل پيچي 63* 75 پليمري ^ 0971247-83532-01317563
تبديل چدني فلنجدار 100 * 150 تبديل چدني فلنجدار 100 * 150 0971241-81001-0138150100
تبديل چدني فلنجدار 100 * 200 تبديل چدني فلنجدار 100 * 200 0971241-81001-013200100
تبديل چدني فلنجدار 100* 125 تبديل چدني فلنجدار 100* 125 0971241-81001-0138125100
تبديل چدني فلنجدار 125 * 150 تبديل چدني فلنجدار 125 * 150 0971241-81001-0138150125
تبديل چدني فلنجدار 125 * 200 تبديل چدني فلنجدار 125 * 200 0971241-81001-013200125
تبديل چدني فلنجدار 150 * 200 تبديل چدني فلنجدار 150 * 200 0971241-81001-0138200150
تبديل چدني فلنجدار 200 * 250  تبديل چدني فلنجدار 200 * 250 0971241-81001-0138250200
تبديل چدني فلنجدار 250 * 350 تبديل چدني فلنجدار 250 * 350 0971241-81002-0138350250
تبديل چدني فلنجدار 80 * 100 تبديل چدني فلنجدار 80 * 100 0971241-81001-013810080
تبديل چدني فلنجدار 80 * 125 تبديل چدني فلنجدار 80 * 125 0971241-81001-013812580
تبديل چدني فلنجدار 80 * 150 تبديل چدني فلنجدار 80 * 150 0971241-81001-01315080
تبديل چدني فلنجدار 50*80 تبديل چدني فلنجدار 50*80 0971241-81001-0138050
تبديل چدنی فلنجدار 65*80 تبديل چدنی فلنجدار 65*80 0971241-81001-0138060
تبديل1/2*1/4-1نربرنجي تبديل1/2*1/4-1نربرنجي 097124-00861-01104028
توربين پلاستيكي آبپاش گيربكسي توربين پلاستيكي آبپاش گيربكسي 0969115-81001-10415
درپوش انتهايي عينكي16م م درپوش انتهايي عينكي16م م 0971417-83532-05601600
درپوش انتهايي پيچي 50 ^ درپوش انتهايي پيچي 50 ^ 0984227-83532-07005000
درپوش انتهايي پيچي 63^ درپوش انتهايي پيچي 63^ 0984227-81001-07006300
درپوش انتهايي پيچي 75^ درپوش انتهايي پيچي 75^ 0984227-81001-07007500
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:100 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:100 PN:10 0971411-81001-070011000
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:125 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:125 PN:10 0971411-81001-070012500
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:150 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:150 PN:10 0971411-81001-070015000
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:200 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:200 PN:10 0971411-81001-070020000
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:250 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:250 PN:10 0971411-81001-070025000
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:50 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:50 PN:10 0971411-81001-070050000
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:80 PN:10 درپوش چدني (فلنج کور ) DN:80 PN:10 0971411-81001-07008000
رابط پيچي مساوي 20 * 20 ^ رابط پيچي مساوي 20 * 20 ^ 0971217-83532-01202020
رابط پيچي مساوي 25 * 25 ^ رابط پيچي مساوي 25 * 25 ^ 0971257-83532-01202525
رابط پيچي مساوي 32 * 32 رابط پيچي مساوي 32 * 32 0971257-83532-01203232
رابط پيچي مساوي 40 * 40 ^ رابط پيچي مساوي 40 * 40 ^ 0971257-83532-01204040
رابط پيچي مساوي 50 * 50 رابط پيچي مساوي 50 * 50 0984227-83532-01205050
رابط پيچي مساوي 63*63^ رابط پيچي مساوي 63*63^ 0984227-81001-01206300
رابط پيچي مساوي 75 * 75 رابط پيچي مساوي 75 * 75 0984227-81001-01207500

ادامه

خوش امدید
همــراه با آنهــایی که به بهترین بودن می اندیشــند.