مدیر جهاد کشاورزی آق قلا گفت: ۱۴ هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی زراعی آق قلا به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شد.


علیرضا گرزین اظهارکرد: در شهرستان آق قلا ۱۴ هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی زیر کشت شهرستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و  صرفه جویی حداقل ۵۰ درصدی مصرف آب را در این زمین‌های کشاورزی به دنبال داشته است.


وی همچنین افزود: در سال جاری هم در صورت تامین اعتبار، برنامه ریزی برای اجرایی شدن تجهیز چهار هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر از اراضی این شهرستان  به سامانه‌های نوین آبیاری انجام شده است.


ایشان گفت: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی مزروعی علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب باعث افزایش عملکرد حداقل ۲۰ درصدی به طور متوسط درتولید محصولات کشاورزی می‌گردد.

لینک به مرجع خبر