رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام از توسعه شبکه‌های نوین آبیاری در ۲ هزار هکتار از مزارع زرنه ایوان خبر داد.

آذرنوش عموزاده اظهار کرد: این شبکه‌ها فرصتی برای توسعه کشاورزی است و با بهره گیری از شبکه آبیاری تحت فشار سد کنگیر در شهرستان ایوان بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی دیم بخش زرنه به اراضی آبی تبدیل شده‌اند.

وی افزود: کشاورزان زرنه در این  ایام، به صورت کاملاً مکانیزه و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، مشغول کشاورزی هستند، میزان آب لازم جهت آبیاری این مزارع از ۱۷ میلیون مترمکعب ظرفیت سدکنگیر پمپاژ می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: ۱۲ کیلومتر لوله گذاری به دشت‌های زرنه، بخشی از این پروژه است و کشاورزان امسال چهارمین سال کشت خود را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: این پروژه قرار است در ۲ فاز توسعه پیدا کند.

عموزاده اظهار داشت: این روش نوین آبیاری باعث شده بسیاری از هزینه‌های بالاسری کاهش پیدا کند و این هزینه‌های بالاسری منجر به کاهش هزینه های تولید و سودآوری مناسب‌تری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام افزود: مجموع سطح زیرکشت که می‌تواند در آینده اجرا شود مجموعاً ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ هکتار از این اراضی زیرکشت ذرت علوفه‌ای قرار گرفته است.

عموزاده گفت: پیش بینی می‌شود عملکرد آنها بین ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار باشد، با راه اندازی کامل از ایستگاه‌های بخش زرنه برای  ۷۰۰ خانوار شغل ایجاد خواهد شد.


لینک به مرجع خبر