معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور اظهار کرد: این پروژه در مزرعه آقای داغستانی از اراضی علی آباد شور بخش مرکزی با 4 حلقه چاه عمیق و به همت اداره فنی وزیربنایی با اعتباری بالغ بر 11539میلیون ریال که 9808میلیون ریال کمک بلاعوض دولتی داشت افتتاح شد.

 

همزمان با گرامیداشت هفته دولت طرح آبیاری  با تیپ در بخش مرکزی اراضی علی آباد شور با حضور مسئولین افتتاح شد.

علی مبارکی گفت:این طرح باعث  کشت ذرت  و کشت غلات، به ترتیب باعث صرفه جویی به میزان 6350 و  2455 مترمکعب در هکتار  شده است


لینک به مرجه خبر