شاهرود - ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: حدود ۹۰ درصد از کشت پیاز در این شهرستان به صورت آبیاری قطره‌ای اجرا می‌شود.


حمید آقا بیگی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال بیش از ۴۰۰,۲۹ تن پیاز از ۴۲۰ هکتار زمین‌های کشاورزی شهرستان شاهرود برداشت شد.


وی با اشاره به اینکه میانگین برداشت در هر هکتار ۷۰ تن است، اظهار کرد: مدیریت مناسب زراعی علی الخصوص تغذیه مطلوب شامل استفاده به موقع و میزان کافی از کودهای پایه و عناصر ریزمُغذی می‌تواند تا ۵/۲ برابر تولید پیاز را افزایش دهد. بر اساس رکوردگیری که طی چند روز گذشته انجام شد، با مدیریت مناسب زراعی یکی از بهره‌برداران این شهرستان، عملکرد برداشت پیاز به میزان ۱۷۰ تن در هر هکتار حاصل شد.


آقابیگی با بیان اینکه محصول پیاز از روزهای پایانی شهریورماه در این شهرستان در حال برداشت است، اظهار کرد: این برداشت تا نیمه آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.


مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: ۹۲ درصد از سطح زیر کشت پیاز این شهرستان در منطقه کلاته‌های غربی قرار دارد.


وی با اشاره به اینکه کشت پیاز در این شهرستان از اواخر اسفندماه شروع شد، افزود: زرگان، فلات و سفید صدفی از ارقام متداول کشت در این منطقه است.


آقابیگی با بیان اینکه هشت تا ۱۲ کیلوگرم بذر پیاز برای هر هکتار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این محصول جزء گیاهان زراعی کم‌آب‌بر به حساب می‌آید.


مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: استفاده از روش‌های آبیاری قطره‌ای و نیز کشت نشایی به جای کاشت مستقیم بذر به کشاورزان پیشنهاد می‌شود.


وی اظهار کرد: دو هکتار از مجموع سطوح زیر کشت پیاز در شهرستان شاهرود به صورت نشایی اجرا می‌شود که بهره‌وری مناسب از آب را به همراه دارد.


آقابیگی با اشاره به اینکه کشت نشایی موجب صرفه جویی در مصرف آب می‌شود، ابراز کرد: زودرسی، کاهش مصرف سایر نهاده‌ها، افزایش کیفیت و یک‌دستی اندازه محصول تولیدی از دیگر مزایای کشت نشایی است.


شهرستان شاهرود در شرق استان سمنان دارای ۰۰۰,۳۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی است که از این میزان ۵۰۰,۲۲ هکتار آن باغ می‌باشد.


به گزارش ایرنا، ۰۰۰,۱۹۸ هکتار از وسعت زمین‌های استان سمنان را زمین های کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۰۰۰,۵۴ هکتار باغ، ۰۰۰,۱۱۰ هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۰۰۰,۴۵ بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالند.لینک به مرجع خبر


لینک به اینستاگرام