طرح‌های کشاورزی حفاظتی توسط جهاد کشاورزی زنجان اجرا می شودزنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی و توسعه روش‌های آبیاری نوین از اقدامات مهم است و جهاد کشاورزی استان ورود جدی به این عرصه دارد.


جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب در استان زنجان را دارد، گفت: بیش از ۹۰ درصد مصرف آب در این بخش مصرف می‌شود.


وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان نسبت به مدیریت مصرف آب تاکید زیادی دارد، اظهار کرد: در این راستا تنظیم ترکیبی کشت در دستور کار است و تغییر الگوی کشت بهاره به پاییزه را دنبال می‌کنیم.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه طرح کشاورزی حفاظتی در استان هم مدیریت می‌شود، گفت: در این راستا توسعه کشت نشایی هم در استان به خوبی اجرا می‌شود.


تاراسی با بیان کشت محصولات کم آب بر در دستور کار جهاد کشاورزی استان زنجان است، تاکید کرد: کشت برنج در زنجان ممنوع شده است.


وی افزود: در راستای اصلاح الگوی کشت بهینه محصول پسته جایگزین هندوانه شده و هدف از اجرای طرح اصلاح الگوی کشت تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار بوده است و صرفه جویی در مصرف آب است.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: جایگزینی درختکاری پسته به جای صیفی جات و استفاده از ارقام متحمل به کم آبی و خشکی، اجرای طرح‌های کشاورزی حفاظتی و توسعه روش‌های آبیاری نوین از اقدامات جهاد کشاورزی در خصوص اجرای الگوی کشت با بهره‌وری آب بوده و با قوت بیشتری اجرا می‌شود.


 لینک به مرجع خبر