شهرستان دلگان در بحث آبیاری نوین ۲۵ درصد از میانگین کشوری جلوتر است.

مجتبی شجاعی در گفت و گو با ایسنا افزود: ۸۰۰ هکتار دیگر از طرحهای آبیاری نوین نیز در حال اجرا داریم.

وی بیان کرد: آبیاری نوین در سطح۱۰۰۰ هکتار نیز در حال نقشه برداری و طراحی است.

شجاعی ادامه داد: دلگان با اجرای ۵۰ درصد آبیاری نوین از کل اراضی کشاورزی شهرستان، رتبه نخست استان سیستان و بلوچستان را داشته و ۲۵ درصد از میانگین کشوری جلوتر است.

مقام عالی دولت در دلگان اظهار کرد:سرمایه‌گذاری بیش از هزار و سیصد میلیارد ریالی دولت از طریق اجرای سیزده هزار هکتار آبیاری نوین در دلگان از مجموع بیست و هشت هزار هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان ضمن تجهیز چهل درصدی از کل اراضی دلگان به سامانه های نوین آبیاری که هجده درصد از میانگین کشوری بالاتر است، طی سالهای اخیر منجر به افزایش حداقل سی درصدی محصولات و کاهش سی درصدی مصرف کود و سود حداقل بیست و پنج درصدی انرژی و بهره وری پنجاه میلیون متر مکعبی آب و برگشت سریعتر سرمایه در بخش کشاورزی و به تعبیری مصداقی عالی از اقتصاد مقاومتی و جهش تولید بوده است.

لینک به مرجع خبر