مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای سامانه نوین آبیاری در سطح ۴۰۵ هکتار از زمینهای کشاورزی این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.


نصرت الله نیکو با بیان اینکه ۴۰۵ هکتار از مزارع استان قزوین به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده‌اند، بیان کرد: این عدد در قالب ۲۰ طرح اجرا و عملیاتی شده است.

وی افزود: هم اکنون با این میزان از اجرای سامانه نوین آبیاری، استان قزوین رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همچنین اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی این استان در سطح ۳ هزار و ۱۹۹ هکتار در حال انجام است که متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بیش از ۶۲ درصد است.

به گفته وی، تعهد این استان برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری تا پایان سال 1402، سه هزار هکتار است که در صورت تخصیص اعتبار به موقع و کافی، به این مهم دست خواهیم یافت

ایشان همچنین اظهار کردند؛ کل اراضی کشاورزی استان قزوین که به روش‌های آبیاری نوین تجهیز شده است ۶۲ هزار هکتار می باشد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: اجرای طرح‌های سامانه نوین آبیاری در زمینهای کشاورزی استان ضمن کاهش مصرف آب، به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند چرا که با توجه به محدودیت و کمبود منابع آبی در استان راهی جز تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه نوین آبیاری وجود ندارد.


لینک به مرجع خبر