مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تجهیز ۶۹ هزار هکتار از زمین های این استان  به انواع روش‌های نوین آبیاری خبر داد.


غلامرضا ذاکر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه مدیریت منابع آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی این استان، تعداد ۳۲۰ طرح با اعتبار مصوب ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در زمینه پوشش نهرهای کشاورزی، تعمیر و بازسازی قنوات، لوله گذاری، تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، طرح‌های خرد تأمین آب، احداث استخر، جاده‌های بین مزارع، از محل اعتبارات ملی و استانی در سطح شهرستان‌های یازده‌گانه، برنامه‌ریزی و در حال پیگیری و اجرا هستند.


وی افزود: هم اکنون متوسط پیشرفت فیزیکی طرح‌های حوزه منابع آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری حدود ۵۰ درصد است که با مساعد شدن شرایط جوی این مقدار افزایش می‌یابد.


مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین تاکنون ۶۹ هزار هکتار از اراضی استان مجهز به انواع روش‌های نوین آبیاری شده، در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری برای توسعه این سیستم‌ها یک هزار و ۶۸۰ هکتار با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان‌های یازده‌گانه است که این موضوع در حال پیگیری و اجرا است.

لینک به مرجع خبر