مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: ۴۶ هزار از زمین های زراعی و باغی استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است.


به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، جعفر زربافتی در جلسه بررسی وضعیت آبیاری مزارع کشاورزی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: ۴۶ هزار از زمین

های زراعی و باغی استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده و این امر زمینه صرفه‌جویی بیش از ٢۶٢ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی را

فراهم کرده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان افزود: در سال جاری با اعتبار ۷۶۰میلیارد ریال اجرای

سیستمهای نوین آبیاری در سطح ۲۸۰۰هکتار از اراضی کشاورزی سیستان وبلوچستان در برنامه کاری این مدیریت قرار گرفته که از ابتدای سال تاکنون

تجهیز  ٢ هزار و ۴٠٠ هکتار به سیستم های نوین آبیاری به اتمام رسیده است.

زربافتی کل اعتبارات مدیریت آب خاک سازمان جهادکشاورزی استان را بالغ بر ۲۵۳میلیارد تومان  اعلام کرد و نسب به سال گذشته  افزایش ٣ برابری

داشته است.

جعفر زربافتی تصریح کرد: همچنین  با مشارکت کشاورزان و بهره برداران ۴هزار و ٢٠٠ هکتار از اراضی کشاورزی با پیشرفت فیزیکی ۵٠ درصد در حال

تجهیز به سیستمهای نوین آبیاری هستند.لینک به مرجع خبر