ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با اعتباری بالغ بر ۴۵٠ میلیارد ریال، تجهیز 7400 هکتار از زمین های کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری در برنامه کاری این مدیریت قرار داشته است، که از این میزان تاکنون کار عملیات اجرایی ۴۴٠٠ هکتار به اتمام رسیده است.


به گزارش ایسنا به نقل از جهاد کشاورزی استان، جعفر زربافتی تصریح کرد: همچنین با مشارکت کشاورزان و بهره برداران ۳۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی با پیشرفت فیزیکی ۵٠ درصد در حال تجهیز به سیستم های نوین آبیاری می باشد


وی افزود: تاکنون بیش از ۴٣ هزار و ٧٠٠ هکتار از اراضی کشاورزی استان مجهز به سیستم های نوین آبیاری شده است.


لینک به مرجع خبر