مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: همدان مقام دوم  را در اجرای سامانه آبیاری نوین در کشور دارد.


امیر لاهوتیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و ۳۷۵ هکتار و شش ماهه اول سال جاری ۳۱۲ هکتار سامانه‌های نوین آبیاری در استان همدان اجرا شده است اظهار کرد: در مجموع از ابتدای اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری در همدان تا پایان شهریور ماه سال جاری ۱۶۳ هزار و ۳۹۳ هکتار پروژه اجرا شده است.


وی افزود: با این عدد، استان همدان مقام دوم اجرای سامانه‌های نوین آبیاری نسبت به اراضی دارای پتانسیل آبی در سطح کشور را دارد.


ایشان با اشاره به اینکه کل زمینهای زراعی و باغی استان طبق آخرین آمارنامه ۲۶۷ هزار و ۶۵۸ هکتار و میزان اراضی آبی زراعی و باغی استان که دارای پتانسیل اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری هستند ۲۰۰ هزار هکتار است گفت: با این میزان اجرا، استان همدان نسبت به کل اراضی آبی ۶۱ درصد و نسبت به اجرای طرح در اراضی آبی مستعد، تاکنون ۸۱.۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.


وی با تاکید بر اینکه از بزرگترین مشکلات اجرای سامانه‌های نوین آبیاری عدم تخصیص اعتبار ملی و سفر رئیس جمهوری در سال جاری است بیان کرد: از ۱۶۳ هزار و ۳۹۳ هکتار طرح اجرا شده به تفکیک نوع سامانه، ۱۳۶ هزار و ۱۵۰ هکتار سیستم آبیاری بارانی و تحت فشار، ۱۶ هزار و ۶۲۰ هکتار سامانه آبی کم فشار و انتقال آب با لوله و ۱۰ هزار ۳۳۰ هکتار سامانه آبیاری موضعی و قطره‌ای اجرا شده است.


لاهوتیان با بیان اینکه سامانه آبیاری موضعی، قطره‌ای و زیر سطحی بیشترین میزان راندمان انتقال و افزایش بهره‌وری در مزارع و باغات را دارد گفت: امسال هوشمند سازی آبیاری با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان از محل اعتبار دولتی در سطح ۲۰۰ هکتار و ۱۲ مزرعه در حال انجام است.


وی افزود: این پروژه کمک می‌کند از تجهیزات سامانه نوین آبیاری در راستای افزایش بهره‌وری، بهره بگیریم به طوری که نتیجه ۱۲ مزرعه پایلوت طرح به دیگر مزارع گسترش داده می‌شود.


مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان همدان تاکید کرد: ثبت جانمایی طرح‌های سامانه نوین آبیاری نیز یکی از برنامه‌های اصلی است اضافه کرد: تاکنون ۳۷ هزار و ۶۰۰ هکتار انجام و قرارداد برای ثبت مابقی طرح‌ها تا پایان سال بسته شده است.

لینک به مرجع خبر