منو
سبد خرید شما

شیر

شیر آلات

 شير انشعاب " 1/2 رزوه نر * " 1/2 رزوه نر(مدل GB) (MiniValve) #  شير انشعاب " 1/2 رزوه نر * " 1/2 رزوه نر(مدل GB) (MiniValve) #
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0981157058302024
1.استحکام و مقاومت مکانیکی بالا در مقابل ضربه و فشاربه دلیل جنس مواد اولیه که از پلیمر مهندسی میباشد2. بنا بر استفاده ی انتی یووی استقامت این جنس در مقابل نور خورشید بالاتر میباشد و عمر محصول طولانی تر میشود3. برای اب بندی این شیر از سه اورینگ استفاده شده است4. سهولت در باز و بست..
 شير انشعاب " 1/2 رزوه نر * " 1/2 رزوه نر(مدل RB) (MiniValve) #  شير انشعاب " 1/2 رزوه نر * " 1/2 رزوه نر(مدل RB) (MiniValve) #
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0981157058302025
1.استحکام و مقاومت مکانیکی بالا در مقابل ضربه و فشاربه دلیل جنس مواد اولیه که از پلیمر مهندسی میباشد2. بنا بر استفاده ی انتی یووی استقامت این جنس در مقابل نور خورشید بالاتر میباشد و عمر محصول طولانی تر میشود3. برای اب بندی این شیر از سه اورینگ استفاده شده است4. سهولت در باز و بست..
 شير انشعاب " 1/2 رزوه نر*" 1/2 رزوه نر # (MiniValve)  شير انشعاب " 1/2 رزوه نر*" 1/2 رزوه نر # (MiniValve)
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0981157058302021
1.استحکام و مقاومت مکانیکی بالا در مقابل ضربه و فشاربه دلیل جنس مواد اولیه که از پلیمر مهندسی میباشد2. بنا بر استفاده ی انتی یووی استقامت این جنس در مقابل نور خورشید بالاتر میباشد و عمر محصول طولانی تر میشود3. برای اب بندی این شیر از سه اورینگ استفاده شده است4. سهولت در باز و بست..
 شير انشعاب 16* 3/4 رزوه نر ABAONE (MiniValve)^  شير انشعاب 16* 3/4 رزوه نر ABAONE (MiniValve)^
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0981157835320583
1.استحکام و مقاومت مکانیکی بالا در مقابل ضربه و فشاربه دلیل جنس مواد اولیه که از پلیمر مهندسی میباشد2. بنا بر استفاده ی انتی یووی استقامت این جنس در مقابل نور خورشید بالاتر میباشد و عمر محصول طولانی تر میشود3. برای اب بندی این شیر از سه اورینگ استفاده شده است4. سهولت در باز و بست..
نمایش 1 تا 12 از 291 (25 صفحه)
همــراه با آنهــایی که به بهترین بودن می اندیشــند.