منو
سبد خرید شما

رایزر

رايزر پليمري سايز"1/2 2(طول30cm)رزوه"1/2 2 ABAone
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0973131835320683
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزر پليمري سايز"1/2 2(طول35cm)رزوه"1/2 2-ABAone^
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0973131835320750
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزر پليمري سايز"2 طول 40cm رزوه"2 * "2 ABAone^
از موجودی
تولیدکننده: ABAone ((پرنده باران پارس)) مدل: 0973131835323040
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)
همــراه با آنهــایی که به بهترین بودن می اندیشــند.