منو
سبد خرید شما

کمربند انشعاب

 كمربند انشعاب پليمري " 1 * 200  blue (آبی) رزوه برنجي ABAone ^
از موجودی
مدل: 0974400835321201
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اور..
 كمربند انشعاب پليمري " 3/4 * 110  blue (آبی) رزوه برنجي ABAone ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835321134
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
 كمربند انشعاب پليمري " 3/4 * 160  blue (آبی) رزوه برنجي ABAone ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835321634
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب " 1/2 * 63 پليمري پايه دار ABAone (PN10) ^	كمربند انشعاب " 1/2 * 63 پليمري پايه دار ABAone (PN10) ^
جدید از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320220
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب " 1/2 1 * 63 پليمري پايه دار ABAone (PN10) ^	كمربند انشعاب " 1/2 1 * 63 پليمري پايه دار ABAone (PN10) ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835323112
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب " 3/4 * 63 پليمري پايه دار ABAone (PN10) ^	كمربند انشعاب " 3/4 * 63 پليمري پايه دار ABAone (PN10) ^
جدید از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320219
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب پليمري " 1/2 * 32 ABAone (PN10) ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320005
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب پليمري "2 * 63 پایه دار ABAone (PN10) ^ كمربند انشعاب پليمري "2 * 63 پایه دار ABAone (PN10) ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320221
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب پليمري " 1/2 * 20  ABAone (PN10) ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320002
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
كمربند انشعاب پليمري " 1 * 160 ABAone (PN10) ^
جدید از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320051
بست کمربندی اتصالی است که جهت انشعاب گرفتن از خط لوله بزرگتر به کار می رود .کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ لاستیکی آب بندی می شود.این اتصال از اتصالات مناسب برای انشعاب ..
كمربند انشعاب پليمري " 1/2-2 * 160 ABAone (PN10) ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0974400835320054
بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره لوله  مورد استفاده قرار می گیرد.کمربند انشعاب از دو قسمت اصلی کفی و نافی (انشعاب) تشکیل می شود و بسته به سایز کمربند دارای 2 ، 4 و یا 6 عدد پیچ و مهره گالوانیزه می باشد و  توسط یک اورینگ ..
نمایش 1 تا 12 از 84 (7 صفحه)