کلاسیک کاملا متحرك

کلاسیک کاملا متحرك

در این روش کلیه خطوط لوله اصلی، فرعی، آبرسان و بال آبیاري با پاشندها و پایه ها کلاً جابجا می شوند. در بعضی موارد
تأسیسات پمپاژ نیز می تواند متحرك باشد.

عموما جًنس کلیه خطوط لوله از آلومینیوم انتخاب می شود. این لوله ها در انواع درزجوش یابدون درز و طولهاي 6 و 9 و 12 متر و قطرهاي 6 ،5 ،3 ،2 و 8 اینچ به بازار عرضه می شوند. مراحل اجراي کار در این روش باید شامل
موارد زیر باشد:
- نصب و راه اندازي تأسیسات پمپاژ مطابق نقشه هاي اجرائی، مشخصات فنی خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت،

در این مرحله پیمانکار باید دقت لازم در نصب صحیح تأسیسات پمپاژ (کوپله صحیح الکترو موتور به پمپ، لوازم لازم براي هواگیري پمپ و سایر
مواردیکه موجب اخلال در امر تأمین فشار شود) داشته باشد. این امر براي مواردیکه نیروي محرکه شافت تراکتور یا موتورهاي
احتراقی باشد نیز الزامی است.


- کارگذاري خطوط لوله هاي اصلی، فرعی، آبرسان و بال هاي آبیاري در استقرار اولیه بر روي زمین مطابق نقشه هاي طرح و
مشخصات فنی و پیشنهادات دستگاه نظارت انجام شود.


باتوجه به اینکه خطوط لوله هاي اصلی و فرعی و بالهاي آبیاري بر روي زمین جابجا میشوند، احتمال عدم رعایت فواصل
تعیین شده خطوط لوله ها وجود دارد، بنابراین پیمانکار بایستی با نصب علائم قابل دید، نقاط ابتدا و انتهاي خطوط لوله اصلی، فرعی،
8 نمونه اي از لوازم مورد استفاده در سیستم - 8 و 2 - بال آبیاري و محل استقرار پاشنده ها را مشخص نماید.


- راه اندازي تأسیسات پمپاژ و آزمایش شبکه خطوط لوله طبق دستورالعمل هاي فنی و روشهاي ارائه شده و کنترل دبی و فشار پاشندها
باید براساس ضوابط تعیین شده در مشخصات فنی صورت گیرد. در شروع آب اندازي به سیستم باید انتهاي لوله هاي اصلی و فرعی
و آبرسان باز گذاشته شود تا مواد خارجی احتمالی درون لوله ها تخلیه گردد.


- در این روش خطوط لوله بوسیله نیروي کارگر روي زمین جابجا می شوند. یکی از وظایف مهم پیمانکار آموزش صحیح نحوه جابجائی
لوله ها، اتصالات و آبپاشها به بهره برداران می باشد. نظر به اینکه در فصول غیر آبیاري کلیه خطوط لوله بایستی توسط تریلرهاي
مخصوص به انبار حمل شوند باید آموزش لازم توسط پیمانکار به بهره برداران در این خصوصداده شود پاشندها و رایزهاي متصل
به کوپلنگ ها یا لوله هاي آبپاشدار بایستی به نحوي حمل و انبار گردندکه از وارد شدن ضربه به آنها جلوگیري بعمل آید.
 

 


رايزر پليمري سايز"3(طول080cm)رزوه"3- ^

رايزر پليمري سايز"3(طول080cm)رزوه"3- ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول090cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول090cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول100cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول100cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول110cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول110cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول120cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول120cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول20cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول20cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول40cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول40cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول70cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول70cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري سايز"3(طول9cm)رزوه"3-ABAone^

رايزر پليمري سايز"3(طول9cm)رزوه"3-ABAone^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

نمایش 1 تا 20 از 394 (20 صفحه)
لوله 75 _6متری
اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م ماده ^ ..
چهار راه اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م
اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م نر
زانو پلي اتيلني 75 -90درجه اتصال سريع پكينگي يكسر نر 75 يكسر ماد
سه راه پلي اتيلن 110*75*110 مياني اتصال سريع پكينگي
سه راه اتصال سريع ماده 1/2-1*75 رزوه اي ماده *اتصال سريع نر75(كو
لوله 75 _6متری
اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م ماده ^ ..
چهار راه اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م
اتصال سريع پكينگي به جوشي سايز 75م م نر
زانو پلي اتيلني 75 -90درجه اتصال سريع پكينگي يكسر نر 75 يكسر ماد
سه راه پلي اتيلن 110*75*110 مياني اتصال سريع پكينگي
سه راه اتصال سريع ماده 1/2-1*75 رزوه اي ماده *اتصال سريع نر75(كو
آبپاش ضربه اي 1/2 تنظيمي تك نازل پلاستيكي بدون مارك 9702
آبپاش ضربه اي 3/4 تنظيمي پلاستيكي-8036zm
آبپاش ضربه اي " 3/4 نر تمام دور پلاستيكي دو نازل برنجي ABAo
آبپاش دنده اي قابل تنظيم 1/2اينچ مخفي شونده Hunter psu-o4-17A
آبپاش آمبو تنظيم شونده 1/2-1مادهSime اصلي ايتاليا
آبپاش توربيني لاكسور1/2-1مادهSime ايتاليا
آبپاش پليمري تمام دور " 3/4 ABAone BOMI 340^
آمبو تمام دور 1/2-1ماده آبپاش Sime اصلي ايتاليا
آبپاش ضربه اي پلاستيكي Plastico تايوانpl-3100
آبپاش دنده اي قابل تنظيم 3/4اينچ مخفي شوندHunter pGp-AdJ
شيرخودكار"2آلومينيومي (Die Cast
شيرخودكار"2چدني يك تكه
شيرخودكار"2چدني
شيرخودكار"1/2-1 پليمري
شيرخودكار"2 پليمري ^
شيرخودكار"1 پليمري
رایزر پلیمری 2 اینچ
رايزرگالوانيزه"2-75سانتي
رايزر پليمري " 1--1* 3/4 * 40cm
رايزر پليمري " 1/2-1-40cm
كمر بند انشعاب " 2 * 63 - PN10 پليمري
كمر بند انشعاب " 1/2-1 * 50 - PN10 پليمري
كمر بند انشعاب " 1/2 * 63 پليمري رزوه فلزي ^
كمر بند انشعاب " 1/2 * 63 - PN10 پليمري
زانو ماده " 2 * 63
اتصال نر2*63
زانو 90درجه پيچي مساوي 63 * 63 پليمري ^
اتصال ماده 2*63
تبدیل جوشی پلي اتيلن
زانو   جوشی پلي اتيلن
فلنج پلي اتيلن 90 - 6 اتمسفر SF 1/6 - pe 80
سه راه  جوشی پلي اتيلن
چهار راه  جوشی پلي اتيلن
واشر بست ابتدايي (شيار دار) ABAONE^ 16
لوله پلی اتیلنی نرم قطره چکاندار
شیلنگ نواری
نوار تیپ
 چهار راه فلنجدار چدني DN:100-PN:10
سه راه فلنجدارچدني 150*150 PN:10
تبديل چدني فلنجدار 100* 125
زانو چدني فلنجدار 150-90درجه
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:100 PN:10
كمر بند چدني رزوه اي " 2 * 63 بدون متعلقات (4پيچ) كمر بند چ
كمر بند چدني فلنجدار 100*110 PN:10
نافي چدني رزوه اي " 2 *125-X110
شير كشويي(65 DN) 75 پلی اتیلنی بات فیوژن دسته بلند
شير كشويي(50 DN) پليمري " 2 نر* 63 پيچي پليمري
شير كشويي(50 DN) پليمري 63 اتصال سریع
شير كشويي(65 DN) پليمري " 1/2-2 نر* 75 پيچي پليمري دسته بلن
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 ماده
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر دسته بلند
شير انشعاب تيپ 17* 1/2 رزوه ای نر (MiniValve)^
شير انشعاب 16* 16 (MiniValve) ^
شير انشعاب 16* 1/2 رزوه نر (MiniValve)^
شير انشعاب تيپ به تیپ (لی فلت) 17* 17 (MiniValve)^