کلاسیک کاملا متحرك

کلاسیک کاملا متحرك

در این روش کلیه خطوط لوله اصلی، فرعی، آبرسان و بال آبیاري با پاشندها و پایه ها کلاً جابجا می شوند. در بعضی موارد
تأسیسات پمپاژ نیز می تواند متحرك باشد.

عموما جًنس کلیه خطوط لوله از آلومینیوم انتخاب می شود. این لوله ها در انواع درزجوش یابدون درز و طولهاي 6 و 9 و 12 متر و قطرهاي 6 ،5 ،3 ،2 و 8 اینچ به بازار عرضه می شوند. مراحل اجراي کار در این روش باید شامل
موارد زیر باشد:
- نصب و راه اندازي تأسیسات پمپاژ مطابق نقشه هاي اجرائی، مشخصات فنی خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت،

در این مرحله پیمانکار باید دقت لازم در نصب صحیح تأسیسات پمپاژ (کوپله صحیح الکترو موتور به پمپ، لوازم لازم براي هواگیري پمپ و سایر
مواردیکه موجب اخلال در امر تأمین فشار شود) داشته باشد. این امر براي مواردیکه نیروي محرکه شافت تراکتور یا موتورهاي
احتراقی باشد نیز الزامی است.


- کارگذاري خطوط لوله هاي اصلی، فرعی، آبرسان و بال هاي آبیاري در استقرار اولیه بر روي زمین مطابق نقشه هاي طرح و
مشخصات فنی و پیشنهادات دستگاه نظارت انجام شود.


باتوجه به اینکه خطوط لوله هاي اصلی و فرعی و بالهاي آبیاري بر روي زمین جابجا میشوند، احتمال عدم رعایت فواصل
تعیین شده خطوط لوله ها وجود دارد، بنابراین پیمانکار بایستی با نصب علائم قابل دید، نقاط ابتدا و انتهاي خطوط لوله اصلی، فرعی،
8 نمونه اي از لوازم مورد استفاده در سیستم - 8 و 2 - بال آبیاري و محل استقرار پاشنده ها را مشخص نماید.


- راه اندازي تأسیسات پمپاژ و آزمایش شبکه خطوط لوله طبق دستورالعمل هاي فنی و روشهاي ارائه شده و کنترل دبی و فشار پاشندها
باید براساس ضوابط تعیین شده در مشخصات فنی صورت گیرد. در شروع آب اندازي به سیستم باید انتهاي لوله هاي اصلی و فرعی
و آبرسان باز گذاشته شود تا مواد خارجی احتمالی درون لوله ها تخلیه گردد.


- در این روش خطوط لوله بوسیله نیروي کارگر روي زمین جابجا می شوند. یکی از وظایف مهم پیمانکار آموزش صحیح نحوه جابجائی
لوله ها، اتصالات و آبپاشها به بهره برداران می باشد. نظر به اینکه در فصول غیر آبیاري کلیه خطوط لوله بایستی توسط تریلرهاي
مخصوص به انبار حمل شوند باید آموزش لازم توسط پیمانکار به بهره برداران در این خصوصداده شود پاشندها و رایزهاي متصل
به کوپلنگ ها یا لوله هاي آبپاشدار بایستی به نحوي حمل و انبار گردندکه از وارد شدن ضربه به آنها جلوگیري بعمل آید.
 

 


آبپاش ضربه اي " 3/4 نر تمام دور پلاستيكي دو نازل برنجي  ABAone  BOMI 340^

آبپاش ضربه اي " 3/4 نر تمام دور پلاستيكي دو نازل برنجي ABAone BOMI 340^

ابیاری مکانیزه با ابپاشهای پلیمری توجیه اقتصادی دارد  ..

كمر بند انشعاب " 2 * 63 پليمري پايه دار PN10 ^

كمر بند انشعاب " 2 * 63 پليمري پايه دار PN10 ^

بست کمربندی اتصالی است که جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله و انشعاب گرفتن از طریق سوراخ در دیواره..

مغزي " 1 پليمري ^

مغزي " 1 پليمري ^

اتصالات مستقيم از انواع اتصالات عمومي مورد استفاده در لوله كشي بوده كه از آنها به منظور اتصال لوله ه..

مغزي پليمري رزوه اي "3 نر ABAone^

مغزي پليمري رزوه اي "3 نر ABAone^

اتصالات مستقيم از انواع اتصالات عمومي مورد استفاده در لوله كشي بوده كه از آنها به منظور اتصال لوله ه..

رايزر پليمري " 1--1* 3/4 * 40cm ^

رايزر پليمري " 1--1* 3/4 * 40cm ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري " 3-9cm  ^
رايزر پليمري " 1--3/4 * 3/4 * 40cm  ^

رايزر پليمري " 1--3/4 * 3/4 * 40cm ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزر پليمري " 1/2-1-40cm ^

رايزر پليمري " 1/2-1-40cm ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري با بست وقلاب ABAone ^

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري با بست وقلاب ABAone ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري با بست وقلاب خروجي " 1ماده ABAone ^

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري با بست وقلاب خروجي " 1ماده ABAone ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري بدون بست وقلاب با دوسر رزوه

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري بدون بست وقلاب با دوسر رزوه

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

رايزرآلومينيومي"2-يك متري بابست وقلاب  ^

رايزرآلومينيومي"2-يك متري بابست وقلاب ^

رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا ج..

زانويي پليمري رزوه اي ماده "1-1/2 * رزوه اي ماده "1-1/2 دوسر ماده-90° ABAone^

زانويي پليمري رزوه اي ماده "1-1/2 * رزوه اي ماده "1-1/2 دوسر ماده-90° ABAone^

به گونه‌ای از قطعات خمیده لوله ها و دیگر مجاری صنعتی که خمیدگی آنها به زانو خمیده انسان شباهت دارد ز..

زانويي پليمري رزوه اي ماده" 2 * رزوه اي ماده " 1/2-1 -90° ABAONE^

زانويي پليمري رزوه اي ماده" 2 * رزوه اي ماده " 1/2-1 -90° ABAONE^

به گونه‌ای از قطعات خمیده لوله ها و دیگر مجاری صنعتی که خمیدگی آنها به زانو خمیده انسان شباهت دارد ز..

زانويي پليمري رزوه اي نر "1-1/2 * رزوه اي نر "1-1/2 دوسر نر-90° ^ ABAone

زانويي پليمري رزوه اي نر "1-1/2 * رزوه اي نر "1-1/2 دوسر نر-90° ^ ABAone

به گونه‌ای از قطعات خمیده لوله ها و دیگر مجاری صنعتی که خمیدگی آنها به زانو خمیده انسان شباهت دارد ز..

نمایش 1 تا 20 از 248 (13 صفحه)
زانو چپقي پليمري " 2- 90درجه
مغزي " 2 پليمري
آبپاش ضربه اي 3/4 تنظيمي پلاستيكي-8036zm
آبپاش دنده اي قابل تنظيم 1/2اينچ مخفي شونده Hunter psu-o4-17A
آبپاش ضربه اي " 3/4 نر تمام دور پلاستيكي دو نازل برنجي ABAo
آبپاش توربيني لاكسور1/2-1مادهSime ايتاليا
آبپاش دنده اي قابل تنظيم 3/4اينچ مخفي شوندHunter pGp-AdJ
شيرخودكار"2چدني
شيرخودكار"2 پليمري ^
رایزر پلیمری 2 اینچ
رايزرگالوانيزه"2-75سانتي
رايزر پليمري " 1--1* 3/4 * 40cm
رايزر پليمري " 1/2-1-40cm
كمر بند انشعاب " 2 * 63 - PN10 پليمري
كمر بند انشعاب " 1/2-1 * 50 - PN10 پليمري
كمر بند انشعاب " 1/2 * 63 پليمري رزوه فلزي ^
كمر بند انشعاب " 1/2 * 63 - PN10 پليمري
زانو ماده " 2 * 63
اتصال نر2*63
زانو 90درجه پيچي مساوي 63 * 63 پليمري ^
اتصال ماده 2*63
تبدیل جوشی پلي اتيلن
فلنج پلي اتيلن 90 - 6 اتمسفر SF 1/6 - pe 80
زانو   جوشی پلي اتيلن
سه راه  جوشی پلي اتيلن
چهار راه  جوشی پلي اتيلن
درپوش  جوشی پلي اتيلن
واشر بست ابتدايي (شيار دار) ABAONE^ 16
لوله پلی اتیلنی نرم قطره چکاندار
شیلنگ نواری
نوار تیپ
 چهار راه فلنجدار چدني DN:100-PN:10
درپوش چدني (فلنج کور ) DN:100 PN:10
شير كشويي(65 DN) پليمري " 1/2-2 نر* 75 پيچي پليمري دسته بلن
شير انشعاب تيپ 17* 1/2 رزوه ای نر (MiniValve)^
شير انشعاب 16* 16 (MiniValve) ^
شير انشعاب 16* 1/2 رزوه نر (MiniValve)^
شير انشعاب تيپ به تیپ (لی فلت) 17* 17 (MiniValve)^