گالری

تصاویر پروژه های ابیاری و محصولات شرکت پرنده باران پارس

با ارسال تصاویر پروژه های خود ، دیگران را از تجربه ی خود آگاه سازید و به هم افزایی و اعتلای فرهنگ مشارکت دانش کمک کنید (کلیک کنید)

استفاده از شیرخودکار پلیمری به همراه ابپاش 1/2 پلاستیکی

2.

 

3.

 

4.

عکس از : مهندس داود اروندی تیناب تویسرکان.نام کارفرما :علی کاویانی

موضوع:وضعیت استقرار ست شیر خودکار ،کمربند ،رایزر در داخل کانال

 

 

عکس از : مهندس داود اروندی تیناب تویسرکان نام کارفرما علی کاویانی

موضوع:وضعیت استقرار ست شیر خودکار ،کمربند ،رایزر در داخل کانال در مزرعه

عکس از : مهندس داود اروندی تیناب تویسرکان نام کارفرما علی کاویانی

موضوع:استفاده از زانو دوسر نر در وضعیت انشعاب گیری از خط اصلی در داخل کانال در مزرعه

عکس از مهندس شاهیین شفایی
موضوع : استفاده از آبپاش آمبو در کلاسیک ثابت زیر زمینی - دامنه سهند

 

 


 

شير كشويي(65 DN) 75 پلی اتیلنی بات فیوژن دسته بلند
شير كشويي(50 DN) پليمري " 2 نر* 63 پيچي پليمري
شير كشويي(50 DN) پليمري 63 اتصال سریع
شير كشويي(65 DN) پليمري " 1/2-2 نر* 75 پيچي پليمري دسته بلن
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 ماده
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر دسته بلند
شير توپي "2 نر *("2 GF_2 1/2 lay flat)
شير توپي 75 اتصال سريع پكينگي نر و ماده
شير توپي پليمري "2 ماده دسته پليمري
شير توپي پليمري "2 ماده* "2 نر دسته پليمري
شير توپي پليمري "2 ماده* "2 نر دسته فلزي
شير انشعاب تيپ به تیپ (لی فلت) 17* 17 (MiniValve)
شير انشعاب تيپ 17* 16 (MiniValve
شير انشعاب 16* 1/2 رزوه نر (MiniValve)
شير انشعاب 16* 16 (MiniValve)
شير انشعاب تيپ 17* 1/2 رزوه ای نر (MiniValve)
شیر انشعاب تيپ به تیپ 17* 17 (MiniValve)
شير انشعاب سه راهي 17 *20*17 (MiniValve)
شير انشعاب سه راهي 16 *20*16 (MiniValve)
شير انشعاب زانويي 1/2 نر
شير انشعاب زانويي (MiniValve) 16mm
شير انشعاب سه راهي 17 * 1/2
شير انشعاب سه راهي لي فلت * 17
شیر انشعاب تيپ به  لي فلت17  (MiniValve)