مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان در هشت سال گذشته به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

غلامرضا ذاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در هشت سال گذشته به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده است، اظهار کرد: توسعه سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی استان زمینه ساز کاهش مصرف آب از منابع زیر زمینی است.


وی تاکید کرد: بهره گیری مناسب از منابع آب برای توسعه بخش کشاورزی از مزایای توسعه سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی است.


مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کم آبی از مهمترین مشکلات در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود که توسعه تجهیزات آبیاری نوین در مزارع کشاورزی راهکاری برای استفاده بهینه از آب است.


وی تاکید کرد: ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.


وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری رتبه کشوری در توسعه سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی کسب کرده است.


لینک به مرجع خبر