رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: امسال ۷ هزار هکتار از اراضی آبی استان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ۱۹۳ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی در لرستان، ۵۶ هزار و ۶۰۰ هکتار به روش‌های نوین آبیاری تجهیز شده‌اند.


وی با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی کشاورزی آبی لرستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز هستند، تصریح کرد: میانگین تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری در کشور ۲۶ درصد است.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: تا پایان امسال ۷ هزار هکتار از اراضی آبی استان به روش‌های نوین آبیاری مجهز می‌شوند.


حسنی مقدم افزود: ۸۵ درصد هزینه اجرای روش‌های نوین آبیاری را دولت پرداخت می‌کند و ۱۵ درصد هزینه‌ها نیز آورده کشاورز است.

وی، خواستار افزایش سهم دولت در اجرای روش‌های نوین آبیاری با توجه به تورم و افزایش قیمت تجهیزات شد و گفت: در لرستان ۸۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که ۶۴۷ هزار هکتار آن به صورت دیم کشت می‌شود.