شهرکرد- مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: آب دهی قنات های چهارمحال و بختیاری ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافت.

غلامرضا ذاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آبدهی قنات‌های چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: کاهش بارش‌ها در استان چهارمحال و بختیاری موجب کاهش آبدهی قنات‌ها و چشمه‌ها شده است.

وی گفت: ۵۰ درصد قنات‌های چهارمحال و بختیاری خشک شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف آ ب بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی اظهار کرد: وضعیت بارش‌ها در این استان سال به سال کمتر می‌شود و این امر بیشترین تأثیر را روی منابع آب زیر زمینی می‌گذارد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در مزارع کشاورزی نقش مهمی در کاهش مصرف آب دارد.


لینک به مرجع خبر