منو
سبد خرید شما

رایزر

پلیمری

رايزر پليمري سايز"1/2 2 (طول70cm) رزوه "1/2 2-ABAone^
از موجودی
تولیدکننده: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973131835320687
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزر پليمري سايز"1/2 2(طول100cm)رزوه"1/2 2-ABAone^
از موجودی
تولیدکننده: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973131835320691
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزر پليمري سايز"1/2 2(طول10cm)رزوه"1/2 2-ABAone^
از موجودی
تولیدکننده: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973131835320681
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
نمایش 1 تا 12 از 254 (22 صفحه)
همــراه با آنهــایی که به بهترین بودن می اندیشــند.