منو
سبد خرید شما

رایزر آلومینیومی

رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري با بست وقلاب ABAone ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973133835320763
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري با بست وقلاب خروجي " 1ماده ABAone ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973133810015110
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزرآلومينيومي " 1/2-1-يك متري بدون بست وقلاب با دوسر رزوه ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973133810015010
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزرآلومينيومي"2-يك متري بابست وقلاب  ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973133835320771
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزرآلومينيومي " 1-100cm -3/4ماده*3/4 ماده رزوه ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973133810016190
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
رايزرآلومينيومي " 1-85cm دو سر رزوه ^
از موجودی
برند: ABAone __ (( پرنده باران پارس )) مدل: 0973133810016185
رایزر در لغت به معنی بالا رونده است و در عمل به لوله های بالا روند آب و فاضلاب که وظیفه تقسیم و یا جمع آوری آب  یا فاضلاب را دارند می گویندرایزر اب مصرفی به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می گویند. در مهندسی لوله کشی piping رایزر لوله ای است که ران عمودی داشته باشد و این م..
نمایش 1 تا 12 از 47 (4 صفحه)