درباره ما

درباره شرکت پرنده باران پارس
۱۳۸۵
شرکت پرنده باران پارس در سال ۱۳۸۵ با هدف توسعه و بهبود سیستم های نوین آب و آبیاری با تجارب قابل ملاحظه ی موسسین در ایران تأسیس گردید. مسیر حرکت این شرکت  در سال های نخست حیات خود با تجربه‌ی ضعف تکنیک و وجود تحریم ها و وجود کالاهای نا مرغوب  همراه گردید که حاصل آن ایجاد تفکر کار گروهی با هم افزایی و دانش روز و ساختار سازمان محوری بود.
1392
بنا بر دلیل هدف گذاری برای جهانی شدن با لازمه ی نامی جهانی این مجموعه نام تجاری ABAone را که به فارسی آباوان خوانده میشود با معنای چشمه ی جاودان و شعار آبادگری بخاطر انسانیت در ایران به ثبت رساندیم
 
 

شير كشويي(65 DN) 75 پلی اتیلنی بات فیوژن دسته بلند
شير كشويي(50 DN) پليمري " 2 نر* 63 پيچي پليمري
شير كشويي(50 DN) پليمري 63 اتصال سریع
شير كشويي(65 DN) پليمري " 1/2-2 نر* 75 پيچي پليمري دسته بلن
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 ماده
شير توپي پليمري 63mm پيچي* "2 نر دسته بلند
شير توپي "2 نر *("2 GF_2 1/2 lay flat)
شير توپي 75 اتصال سريع پكينگي نر و ماده
شير توپي پليمري "2 ماده دسته پليمري
شير توپي پليمري "2 ماده* "2 نر دسته پليمري
شير توپي پليمري "2 ماده* "2 نر دسته فلزي
شير انشعاب تيپ به تیپ (لی فلت) 17* 17 (MiniValve)
شير انشعاب تيپ 17* 16 (MiniValve
شير انشعاب 16* 1/2 رزوه نر (MiniValve)
شير انشعاب 16* 16 (MiniValve)
شير انشعاب تيپ 17* 1/2 رزوه ای نر (MiniValve)
شیر انشعاب تيپ به تیپ 17* 17 (MiniValve)
شير انشعاب سه راهي 17 *20*17 (MiniValve)
شير انشعاب سه راهي 16 *20*16 (MiniValve)
شير انشعاب زانويي 1/2 نر
شير انشعاب زانويي (MiniValve) 16mm
شير انشعاب سه راهي 17 * 1/2
شير انشعاب سه راهي لي فلت * 17
شیر انشعاب تيپ به  لي فلت17  (MiniValve)