گروه آبــــــــــــــــا
لوله ,آبیاری , نوار تیپ
طراحی سایت
سه شنبه 26 تير 1397.
*

آبیاری و لوله

رای دهی:  / 0

آبیاری

آبیاری

آبیاری

آبیاری

آبیاری
آبیاری

آبیاری

 

لوله

لوله

لوله

لوله

لوله
لوله

نوار تیپ

نوار تیپ

چکیده هدف اصلی از اجرای کم آبیاری، افزایش راندمان کاربرد آب از طریق کاهش میزان آب آبیاری در هر نوبت و یا از طریق حذف آبیاری‌هایی است که کمترین بازدهی را دارند. پنبه گیاهی است که به زمان و مقدار آب آبیاری در مراحل مختلف رشد واکنش زیادی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که ممکن است در بعضی از مراحل رشد به کم آبیاری حساس بوده یا در بعضی از مراحل اصلاً به آب نیاز نداشته باشد. برای تعیین میزان آب مصرفی و حساسیت پنبه به کم آبیاری در هر یک از مراحل رشد، پژوهش حاضر در قالب طرح کرت‌های خرد شده با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان طی سه سال اجرا گردید. تیمارهای کم آبیاری شامل: کم آبیاری در مرحله گلدهی (I1)،کم آبیاری در مرحله اوج گلدهی (I2)، کم آبیاری در مرحله قوزه‌دهی (I3)، کم آبیاری در مراحل گلدهی، اوج گلدهی و قوزه‌دهی (I4)، کم آبیاری در مراحل گلدهی و اوج گلدهی (I5)،‌ کم آبیاری در مراحل گلدهی و قوزه‌دهی (I6) و کم آبیاری در مرحله اوج گلدهی و قوزه‌دهی (I7) به‌عنوان کرت اصلی و مقادیر آب آبیاری 0، 35، 70 و 100 درصد نیاز آبی به‌عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه مرکب سه ساله نشان داد که بین سال‌ها از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته اختلاف کاملاً معنی‌دار وجود داشت. بین تیمارهای کم آبیاری در مراحل مختلف رشد از نظر عملکرد اختلاف کاملاً معنی‌دار اما از نظر درصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. بیشترین عملکرد در طی سه سال مربوط به تیمارهای آبیاری I7، I2 و I3 بود. کمترین عملکرد مربوط به تیمارهای I4 و I5 بود. در مجموع می‌توان گفت حساس‌ترین مراحل رشد پنبه از نظر تنش آبی مراحل گلدهی و اوج گلدهی می‌باشند. بین مقادیر مختلف آب آبیاری از نظر عملکرد، درصد زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته اختلاف کاملاً معنی‌دار وجود داشت. بهترین تیمار آبیاری، تیمار70 درصد نیاز آبی بود که دارای کارآیی مصرف آب بیشتر، آب مصرفی کمتر و کاهش عملکرد به‌ترتیب به میزان 7/16، 4/18 و 7/4 درصد نسبت به تیمار آبیاری کامل بود.

 

کنگره آبیاری

رای دهی:  / 0

بحران آب کشور، چالشی است که در حال حاضر گریبان‌گیر توسعه کشور گردیده و عواقب ناشی از آن، بازخوردها و عوارض اجتماعی ـ اقتصادی ـ محیط زیستی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

 عدم تعادل بین منابع و مصارف آب که در حال حاضر آسیب‌های ناشی از بحران آب را در کشور تشدید می‌نماید، بدون جامع‌نگری و همگرایی بخش‌های علمی و اجرایی کشور در حوزه آب، قابل حل نمی‌باشد. بی‌تردید نقش مهم متخصصین علمی و اجرایی حوزه آب در عبور از این بحران و یا کاهش آسیب‌های ناشی از آن قابل چشم‌پوشی نبوده و به جرات می‌توان گفت، تنها نگاه متعادل و چندگانه متخصصین و مهندسین است که می‌تواند منجر به ارائه راهکارهای مطمئن و پایدار عبور از این چالش ملی باشد. بدون تردید ساده‌انگاری بحران آب و کم‌توجهی به دستاوردهای علمی محققین و متخصصین علوم و مهندسی آب، تاثیر بسزایی در عدم موفقیت طرح‌های بی‌شمار عبور از بحران آب کشور داشته است. در این میان فارغ از قصور بدنه اجرایی، باید توجه نمود که بخش علمی حوزه آب، نتوانسته است جایگاه ویژه خود در مدیریت کلان آب و توسعه کشور را یافته و جای خالی ایده‌های چندبعدی این گروه علمی در بدنه اجرایی کشور، به شدت احساس می‌گردد.

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن آبیاری و زهکشی ایران و کمیته ی ملی آبیاری و زهکشی ایران، با تکیه بر متخصصین، محققین و دست‌اندرکاران برجسته سراسر کشور، نسبت به برگزاری بزرگ‌ترین و نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران اقدام نموده و امیدوار است با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، متخصصین و محققین علمی و مسئولین عالی‌رتبه حوزه آب کشور، نسبت به همگرایی این گروه ارزشمند از جامعه علمی و اجرایی کشور بپردازد.
خلاء‌های بسیاری در زمینه آب و توسعه در بخش‌های علمی و اجرایی کشور حس می‌شود که شاید بتوان اساسی‌ترین این کمبودها را در عدم همگرایی بخش‌های علمی و در نتیجه در بخش اجرایی کشور در ارتباط با حوزه تخصصی آب دانست.


متاسفانه تاکنون تلاش موفقی در گردآوری و حضور اکثریت مهره‌های مهم علمی و اجرایی حوزه آب کشور و دستاوردهای آنها به صورت متمرکز و هماهنگ صورت نپذیرفته است. این در حالی است که فعالیت‌های تخصصی علوم آب، آبیاری و آبادانی، قدمتی به مراتب طولانی‌تر از بسیاری از رشته‌های تحصصی دیگر دارد.
به جرات می‌توان اذعان نمود که کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، نخستین گردهمایی فعالان علمی ـ اجرایی حوزه آب کشور است که ساختار دبیرخانه‌های علمی و اجرایی آن، با استفاده از اساتید دانشگاهی و متخصصین اجرایی سراسر کشور شکل یافته است.
کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران با ابعاد بسیار گسترده و جامع، نخستین اتفاقی است که متفاوت از سایر گردهمایی‌ها، به دنبال اجتناب از بایگانی شدن و با رویکردی پیگیرانه و مستمر بنیان‌گذاری گشته است.
بدیهی است تحقق این اتفاق مهم، حضور همه‌جانبه و حداکثری متخصصین آب و سایر علوم مرتبط با این رشته را می‌طلبد. امروز، حضور فعالانه و جدی متخصصین و محققین علوم آب و ارائه دستاوردهای علمی معتبر آنان در این کنگره، رسالت مهم تمامی اساتید، دانشجویان، مسئولین و دست‌اندرکاران رشته آبیاری و زهکشی و علوم مهندسی آب کشور است که بی‌شک قادر است بسیاری از تهدیدهای بحران آب را به فرصت تبدیل ‌نماید.
لذا بدینوسیله از استادان، پژوهشگران، متخصصان، مسئولان، صاحب‌نظران، مهندسان و دانشجویان ارزشمند علوم آب کشور دعوت می‌گردد تا با حضور در این اتفاق مهم، زمینه را برای برگزاری باشکوه، کارآمد و مداوم کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران فراهم نمایند.

آبیاری در لوله های نوار تیپ

رای دهی:  / 0

آبیاریبکارگیری مصنوعی آب در زمین و خاک می‌باشد. به عبارت دیگر، آبیاری پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

محتویات

منابع آب آبیاری

 • بارش‌های آسمانی شامل برف و باران.

 • آبهای سطحی شامل رودخانه‌ها - سدها - مخازن آب - دریا - برکه‌های آب شیرین - یخچالها و …

 • آبهای زیرزمینی شامل چاه - قنات - چشمه.

منافع آبیاری

 • افزایش کمی و کیفی محصولات

 • سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول

 • درآمد حاصل از فروش آب برای دولت

 • افزایش فرصت شغلی

 • شستشوی املاح سطح خاک

زیان‌های آبیاری سنتی

 • فرسایش

 • شور و قلیایی شدن خاک

 • غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی

 • تخریب زمینهای کشاورزی

 • اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تأمین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته‌است.

انواع روشهای آبیاری

 
عکس ماهواره‌ای از مزارع کانزاس. دایره‌ها مزارعی هستند که توسط شیوه آبیاری چرخشی (Center Pivot Irrigation) آبیاری می‌شوند.

آبیاری سطحی

آب از نهر آبیاری یا لوله دریچه‌دار در سطح خاک جریان یافته و با نفوذ تدریجی در خاک در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد. آبیاری سطحی به سه روش آبیاری کرتی - آبیاری نواری و آبیاری شیاری انجام می‌شود.

آبیاری تحت فشار

بطور کلی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار به روشهایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می‌کنند. آبیاری تحت‌فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی انجام می‌شود. روش آبیاری موضعی به دو دسته آبیاری قطره‌ای و خطی انجام می‌گیرد. که این دو روش به مقدار زیادی صرفه جویی در مصرف آب خواهد داشت.

تعریف سیستم آبیاری قطره ای: دراین سیستم آب بوسیله پمپ از منبع بداخل شبکه پمپ شده وضمن عبور از سیلکون ( فیلتر گردایی ) شن ومواد خارجی آن ته نشین می گردد. دراین روش آب با فشاری بیش ازیک اتمسفر از منبع تامحل مصرف انتقال می یابد. آب بصورت قطرات مجزا و پیوسته ویا بصورت اسپری ریز با فشار کم از طریق قطره چکان درطول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای روش موثری درتحویل آب مورد نیاز گیاه درمحدوده توسعه ریشه بداخل خاک است واین امکان را بوجود می آورد که عمل آبیاری تاحد رفع نیاز آبی گیاه انجام می‌شود . بنابراین دراین روش به میزان زیادی ازاتلاف آب بصورت نفوذ عمقی، ایجاد روان آب سطحی وتبخیر درمقایسه با روشهای سنتی وبارانی کاسته می شود. سیستمهای مختلف آبیاری قطره ای 1. سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان درخط 2. سیستم آبیاری زیرزمینی بالوله‌های تراوا 3. سیستم آبیاری بابلر 4. سیستم آبیاری قطره ای نواری 5. آبیاری قطره ای ثقلی

تعریف آبیاری بارانی: آبیاری بارانی روشی است که درآن آب آبیاری را با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفوذ پذیری خاک به صورت باران برسطح زمین پخش می نماید. بطورکلی آبیاری به روش بارانی را دراغلب شرایط مانند مناطق شیبدار بیشتر خاکهای سبک، متوسط وشرایطی که آبیاری به طریق ثقلی امکان پذیر نیست قابل اجرا می باشد.

آبیاری زیرزمینی

در این روش، آبیاری، رطوبت لازم برای محیط ریشه گیاه توسط کنترل سطح ایستابی است. برای این منظور لازم است که یک لایه غیر قابل نفوذ در عمق مناسب از سطح خاک وجود داشته باشد تا بتوان سطح ایستایی را کنترل نمود. از مهم‌ترین مشخصه‌های این روش مرطوب نشدن سطح خاک است بطوریکه معمولاً برای تأمین آب در محیط ریشه سطح ایستابی به حدی بالا آورده می‌شود که رطوبت بتواند با استفاده از خاصیت موئینگی به محیط ریشه برسد.

معیارهای انتخاب روشهای مناسب آبیاری

در یک پروژه آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت آن پروژه ایفا می‌کند. اساسی‌ترین عوامل موثر در انتخاب روشهای آبیاری به شرح زیرند: بافت خاک - آماده کردن زمین - اندازه مزارع - شوری خاک - زهکشی خاک - آب قابل دسترس - کیفیت آب مصرفی - گیاهان الگوی کشت - انرژی قابل دسترس - رعایت تناوب زراعی و عملیات زراعی - کیفیت و میزان محصولات (کمیت و کیفیت محصولات) - وضعیت آب و هوایی (اقلیم) - هزینه آب - مسائل فرهنگی و اجتماعی.

هدف آبیاری

 • تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه.

 • حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش‌های ناشی از کم آبی یا بی آبی‌های کوتاه مدت.

 • خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه.

 • شستن املاح مضر در خاک.

 • نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک.

ارتباط با سایر علوم

 • آب شناسی: بارش‌هایی که در منطقه صورت می‌گیرد و به صورت روان آب درمی‌آید را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 • گیاه شناسی: نیاز گیاه موجود در برنامه آبیاری و الگوی کشت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 • خاک شناسی: به مطالعه خاک از لحاظ فیزیکی و نیز از لحاظ محیطی برای کشت و پرورش گیاه می‌پردازد. ضمن اینکه در مورد چگونگی تشکیل خاک و رده بندی آنها و همچنین بحث در مورد موجودات زنده خاک و اثرات آن بر زشد گیاهان بحث می‌کند

جستارهای وابسته

منابع

دانشنامه رشد.

گوگل

آبیاری

رای دهی:  / 0

 

آب وآبیاری

 • کمبود آب و کشاورزی

بانک جهاني هشدار داده است که چنانچه کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بخواهند در آينده با مشکل جدي کمبود آب روبرو نشوند، بايد هم‌اکنون در صدد چاره جویی و سرمایه گذاری برآیند.در اين گزارش، تغييرات جوي و رشد جمعيت عوامل تازه کمبود آب معرفي شده و از دولت‌هاي منطقه خواسته شده که با مشکل هدر رفتن آب مبارزه کرده و شبکه‌هاي کارآمدتري احداث کرده و استفاده از آب را کاهش دهند.بانک جهاني مي گويد از آنجا که 85 درصد آب در دسترس صرف کشاورزي مي‌شود، کشاورزي مساله‌اي است که بايد به آن پرداخته شود.تجدید نظر کردن در روشهای آبیاری در کشاورزی که) در راس مصرف کنندگان قرار دارد(چون با روشهای سنتی و ناکارآمد نیمی از آب مصرفی با تبخیر و نشتی هدر می رود.

کشور ایران با وجود 37 میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی، 118 تا 100 میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 14 اقلیم گوناگون (کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین کشورهای جهان رتبه هشتم را دارد)، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادی کشور تلقی کردهاند، باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهرهگیری از دانش کشاورزی به کشاورزی مکانیزه نزدیک شد،

با توجه به اینکه کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک کره خاکی قرار گرفته است همیشه با مشکل کم آبی و بحران آب روبروست که در این راستا دو مشکل اساسی وجود دارد:

1) بارندگی کم و تبخیر و تعرق بالا

2) پایین بودن راندمان آبیاری حدود ۳۸ %، خاکی بودن مسیر انتقال آب ، ناهموار بودن داخل مزرعه ، نبودن زهکشهای سطحی و زیر زمینی از طرفی نظر به افزایش روزافزون جمعیت کشور و تامین امنیت غذایی باید سعی نمائیم تا از آبیاری سنتی فاصله گرفته و به آبیاری مدرن و مکانیزه روی آوریم تا بتوانیم راندمان آبیاری را افزایش و تولید را بالا ببریم و سطح زندگی و درآمد جوامع روستایی را ارتقاء بدهیم . برای این منظور باید از سیستم مدرن و مکانیزه یا همان روش آبیاری تحت فشار استفاده نمود .

 

 • هیدروفلوم

هیدروفلوم ( لوله های آبیاری دریچه دار )

هیدروفلوم لوله بدون درزی است که به سادگی روی زمین قرار گرفته و به هر منبع آب اعم از حوضچه ، سر چاه ،و یا کانال های آب و .... وصل شده و نیاز به فشار کاری بسیار کم دارد .

نوع آب از نظر وجود املاح و با غیر محلول تاثیر در کار نداشته و با هیدرو فلوم حتی می توان از آبهای گل آلود نیز در آبیاری استفاده کرد .

این لوله از مواد درجه یک با افزودنی های لازم جهت مقاومت در برابر تابش مستقیم آفتاب با کیفیت بالا تولید می گردد .و در سخت ترین شرایط آب و هوایی و بادهای تند کارایی خود را به اثبات رسانده است .و نیز از سریع ترین ،آسان ترین و با صرفه ترین راه آبیاری می باشد .

از ویژگی های بارز آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نیاز به حفاری ندارد

قابل انعطاف بودن

داشتن دریچه ی قابل تنظیم برداشت

قابل دسترس بودن

خشک بودن سر مزرعه

عدم نیاز به سد

مزایای استفاده از هیدروفلوم :

1ـ نصب و راه اندازی سریع و آسان در زمانی کمتر از نصف روز بوده و نیازی به حفر و نگهداری نهر و جوی نیست .

2ـ با انعطاف پذیری بیشتر قابل نصب در هر مزرعه بوده و با استفاده از آن بلافاصله امکان آبیاری فراهم می گردد .

3ـ با توجه به مقاومت عالی هیدروفلوم در مقابل عوامل شیمیایی کلیه مواد شیمیایی و کودهای محلول در این روش آبیاری قابل استفاده است .

4ـ نیازی به خرید سیفون ، هواگیری و نصب و جا به جایی سیفونها نیست و هزینه های آن قابل صرفه جویی است .

5ـ نیازی به نصب آب گیرها در طول نهر آبیاری به واسطه تغییرات اندک شیب نیست .

6ـ 50 % در مصرف آب صرفه جویی شده و کارگر مورد نیاز آبیاری به يك سوم تقليل می یابد .

7ـ در مقایسه با سایر روش ها هزینه سرمایه گذاری يك دهم تا يك دوازدهم می باشد .

8ـ کمترین سرمایه گذاری در مقایسه با سایر روش های مدرن آبیاری به میزان یک دهم تا یک دوازدهم سیستم های موجود

9ـ عدم نیاز به مصرف انرژی و استفاده از موتور و پمپ در دور آبیاری و در نتیجه حداقل هزینه تعمیر و نگهداری و عدم نیاز به پرسنل متخصص در مزرعه

10ـ برای آبیاری انواع کشت های ردیفی و کرتی از قبیل  گوجه فرنگی ، ذرت ، یونجه و برنج و... مورد استفاده قرار می گیرد .

11ـ سهولت نصب و جمع آوری و استفاده مجدد از آن امکان پذیر بوده و برای انتقال بدون اتلاف آب از یک نقطه به نقطه دیگر به کار می رود .

12ـ از رشد و گسترش و انتقال بذر علف های هرز در مسیر لوله و نیز از شستشوی خاک جلوگیری می شود .

لازم به توضیح است که: با این روش آبیاری می توان به راحتی، اراضی آبی که امکان اجرای آبیاری تحت فشار وجود ندارد با سرمایه گذاری کم آبیاری سنتی را به آبیاری مدرن تبدیل نمود

 

 • سیستم شاتگان یا قرقره ای

 • سیستم شاتگان یا قرقره ای

  سیستمی است که مزرعه را به صورت نوار آبیاری می کند و نحوه کار طوری است که ارابه که در بالای آن گان ( آبپاش یا فواره ) نصب گردیده است بعد از استقرار دستگاه در ابتدای نوار ، توسطتراکتور به انتهای نوار حمل می شود. بعد از روشن شدن سیستم ، آبپاش شروع به حرکت می کند و آبپاشی انجام می ­گیرد، ضمن آبیاری نواری ، ارابه خود به خود به طرف ابتدای نوار حرکت می کند تا آبیاری نوار به پایان می رسد. کار آبیاری به همین منوال تا انتهای مزرعه ادامه می یابد تا دور آبیاری کامل شود و محل آبگیری از شیرهای هیدرانت که در روی خط اصلی نصب گردیده اند تحقق می یابد .

  نکات ایمنی :

  1 ـ مقررات و اصول ایمنی و سلامتی در هنگام کار رعایت گردد و شلنگ ها و اتصالات فشار قوی را محفوظ داشته و ایمنی آن را مد نظر داشته باشید .

  2 ـ زنجیره های ایمنی محافظ شافت پی تی او را به یک نقطه ثابت وصل کنید و از آبپاش در حال کار فاصله بگیرید .

  3 ـ ماشین برای انجام هر گونه تنظیم و یا تعمیر متوقف گردد و به منظور راه اندازی یا حمل و نقل ماشین ، تنه اصلی بایستی به وسیله پین قفل ایمنی ثابت و محکم گردد .

  4 ـ شیرها و دریچه های تحت فشار به آرامی باز شوند و هرگز از سرعت مجاز حداکثر 10 کیلومتر در ساعت تجاوز نگردد .

  محاسن و معایب دستگاه :

  1 ـ آبگیری از شیرهای هیدرانت یا از کانال به راحتی انجام گرفته و برای آبیاری تکمیلی مناسب می باشد .

  2 ـ به دلیل سنگینی دستگاه وجود تراکتور برای حمل دستگاه و ارابه فواره دار ضروری بوده و برای کار آن در مزرعه وجود جاده دسترسی الزامی است و در زمانی که شدت وزش باد شدید است نبایستی عمل آبیاری را انجام داد .

  دستگاه آبیاری بارانی دوار مرکزی ( سنتر پیوت )

  سیستم دوار مرکزی نوعی دیگر از آبیاری بارانی است که نام خارجی آن سنتر پیوت می باشد که به صورت اسپری و یا اسپیرینکر عمل آبپاشی را انجام می دهد و به صورت عقربه ساعت حرکت می نماید و زمین زراعی را به صورت دایره ای آبیاری می کند.


  • آبیاری تحت فشار

  • به ‌طور کلی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار به روش‌هایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می‌کنند. آبیاری تحت‌فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی انجام می‌شود. روش آبیاری موضعی به دو دستهٔ آبیاری قطره‌ای و خطی انجام می‌گیرد. که این دو روش به مقدار زیادی صرفه‌جویی در مصرف آب خواهد داشت.

   اهدافی که در آبیاری تحت فشار مد نظر است به شرح ذیل می باشد :

   -افزایش راندمان آبیاری به میزان ۷۰ % در روش بارانی و به میزان ۹۰ % در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی .

   - عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک

   - تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک ها و کشت ها در فصول مختلف زراعی .

   - تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه

   -افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی

   -عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش

   -جلوگیری ازسله بستن و حفظ پوکی خاک

   -عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل زمین مزروعی

   - قابل استفاده برای تمام گیاهان

   -امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها

   - وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها

   - سهولت در انجام عملیات زراعی

   -  تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد واز خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می ـ گردد .

   -عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره ای )

   - افزایش کیفی و کمی محصول

   -عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم

    آبیاری قطره ای :

   آبیاری قطره‌ای عبارتست از روشی که طی آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره چکان به صورت قطراتی در پای بوته یا درخت ریخته می‌شود. آب این قطره چکان ها بوسیله ی شبکه‌ از لوله ها در سراسر مزرعه توزیع شده اند تامین می شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه‌ بر حسب نیاز گیاه است که در سنین مختلف و فصول مختلف متفاوت می باشد. در این روش بیشترین راندمان آبیاری وجود دارد و در اکثر باغات مورد استفاده قرار می گیرد.

   در این سیستم آب به ‌وسیلهٔ پمپ از منبع به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیلکون (فیل‌تر گردایی) شن ومواد خارجی آن ته‌نشین می‌گردد. دراین روش آب با فشاری بیش از یک اتمسفر از منبع تا محل مصرف انتقال می‌یابد. آب به صورت قطرات مجزا و پیوسته و یا به صورت اسپری ریز با فشار کم از طریق قطره‌چکان درطول خط انتقال آب قرار دارند.

   آبیاری قطره‌ای روش مؤثری در تحویل آب مورد نیاز گیاه در محدودهٔ توسعهٔ ریشه به داخل خاک است و این امکان را به وجود می‌آورد که عمل آبیاری تا حد رفع نیاز آبی گیاه انجام ‌شود. بنابراین دراین روش به میزان زیادی از اتلاف آب به صورت نفوذ عمقی، ایجاد روان‌آب سطحی و تبخیر در مقایسه با روش‌های سنتی و بارانی کاسته می‌شود.

   سیستم‌های مختلف آبیاری قطره‌ای

   ۱. سیستم آبیاری قطره‌ای قطره‌چکان در خط

   ۲. سیستم آبیاری زیرزمینی با لوله‌های تراوا

   ۳. سیستم آبیاری بابلر

   ۴. سیستم آبیاری قطره‌ای نواری

   ۵. آبیاری قطره‌ای ثقلی

   الف) تجهیزات آبیاری قطره ای : تجهیزات آبیاری قطره ای عبارتند از : سیستم کنترل مرکزی ، لوله های اصلی و فرعی و قطره چکانها.

   سیستم کنترل مرکزی خود شامل قطعات زیر است :

   1- پمپ تامین کننده فشار آب

   2- سیکلون : اولین مخزنی که بعد از پمپ قرار دارد سیکلون است و آب از پهلو وارد دستگاه شده و پس از چرخش و دوران شن های موجود در آب به مخزن پایین سیکلون سقوط می کند و آب از مجرای خروجی بالای سیکلون خارج می شود. ۸۰ درصد رسوبات در سیکلون ته نشین می گردد.

    ۳- فیلتر شن : فیلتر شن بعد از سیلکون قرار دارد. در این دستگاه سه لایه شن روی یک فیلتر یا صفحه مشبک قرار دارد که آب از بالا وارد دستگاه شده و پس از عبور از لایه های شن و جدا شدن ذرات معلق و مواد اضافی آب از مجرای خروجی پایین دستگاه خرج می شود. برای شستن و تمیزکردن شن ها باید شیر فلکه ۱ و ۳ را بست و شیرهای ۲ و ۴ را باز کرد تا جریان آب حالت عکس پیدا کرده و رسوبات از دهانه شماره ۴ خارج می شود و در حالت کار باید شیر ۱ و ۳ را باز نمود تا سیستم کار کند.

   4- فیلتر توری : این فیلتر از دو فیلتر داخل هم تشکیل شده و تصفیه نهایی توسط این فیلتر انجام می گیرد و باید هفته ای دو مرتبه این توری ها را تمیز کرد.

   5-  مخزن کود : این مخزن بین فیلتر شن و فیلتر توری قرار دارد و کودهای قابل حل در آب در این مخزن ریخته و سپس وارد سیستم می شود.

    کودهای قابل حل در آب عبارتند از : اوره، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، کلرور پتاس و کودهای میکرو.

    نکته قابل توجه اینکه شیلنگ ورودی آب به مخزن کود باید تا نزدیکی انتهای تانک برسد تا کود با آب به خوبی مخلوط گردد. طریقه کود دادن به این نحو است که کود قابل حل در آب را باید طبق نظر کارشناس و با توجه به نوع گیاه در تانک کود ریخته و شیرفلکه زیر تانک کود را آنقدر ببندیم که اختلاف فشار بین دو نقطه ورود و خروج آب در داخل تانک حدود ۵ متر باشد بنابراین کود به نسبت معین وارد آب آبیاری می گردد.

   لوله های آبیاری قطره ای عبارتند از :

   *  لوله های اصلی که آب را از ایستگاه پمپاژ به مزرعه می برد.

   *  لوله های نیمه اصلی که آب را از لوله های اصلی گرفته و به لوله های فرعی می رساند.

   *  لوله های فرعی که قطره چکان ها روی آنها نصب است و در سطح باغات و روی زمین قرار دارند.لوله

   قطره چکان ها:قطره چکان

   ساختمان قطره چکان ها که جلو فشار آب اضافی را گرفته و در مقابل سرما و گرما مقاوم می باشند.

   قطره چکان ها انواع مختلفی دارند مانند قطره چکان در خط ، روی خط تنظیم شونده ، تک خروجی و چند خروجی که بر حسب نیاز از آنها استفاده می شود. گاهی در آبیاری قطره ای به جای قطره چکان از آبفشان هم استفاده می شود که انواع مختلفی دارد که عبارتند از :

    • مه پاش: که آب را به صورت مه پخش می کند.مه پاش

   • میکروجت: آب را به صورت چندین رشته باریک پخش می کند.میکرو جکت

   • بابلر: که آب را به صورت فواره مانند پخش می کند.بابلر

   عواملی که باعث گرفتگی قطره چکان می شوند عبارتند از :

   • عوامل فیزیکی مانند شن و ماسه

   • عوامل شیمیایی مانند رسوبات سولفات کلسیم و منیزیم

   • عوامل بیولوژیکی مانند باکتری و جلبک

   ب) مزایای آبیاری قطره ای :

   *  صرفه جویی در مصرف آب

   *  کاهش هزینه های کاری

   * امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار

   * کاهش رویش علف های هرز

   * استفاده از منابع آب باد بی کم

   * افزایش سطح زیر کشت

   * عدم ایجاد فرسایش خاک

   * افزایش کیفیت و کمیت محصول

   * امکان دادن عناصر غذایی همراه با آب آبیاری

   * کنترل زمان و دور آبیاری

   ج) عواملی که بایستی در انتخاب سیستم آبیاری قطره ای مورد توجه قرار گیرد :

   ۱- خاک :

    بافت خاک و نفوذ پذیری : مناسب ترین بافت برای روش آبیاری قطره ای بافت متوسط ( لوم ) می باشد . دبی قطره چکان مورد استفاده در این نوع خاک می تواند بین ۲ تا ۸ لیتر در ساعت تغییر نماید . در بافتهای سنگین ( رسی ) به علت کمی نفوذ پذیری خاک ( کمتر از ۵ میلی متر در ساعت ) و همچنین در بافتهای سبک ( شنی ) به علت زیادی نفوذ پذیری خاک ( بیشتر از ۳۰ میلی متر در ساعت ) استفاده از قطره چکان با دبی کم ( حداکثر دبی نقطه ریزش آب ۲ لیتر در ساعت ) توصیه می گردد .

   شوری و قلیائیت خاک : استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در شرایط شور بودن خاک که در آن هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیشتر از ۴ دسی زیمنس بر متر است و همچنین در شرایط قلیایی بودن خاک که در آن هدایت الکتریکی عصاره اشباع کمتر از ۴ دسی زیمنس بر متر و اسیدیته گل اشباع بیشتر از ۸ می باشد ، قبل از انجام عملیات آبشویی در شرایط شوری خاک و افزایش مواد اصلاحی و آبشویی در شرایط قلیایی بودن توصیه نمی گردد . لازم به ذکر است ضوابط فوق برای گیاهان حساس می باشد ، برای گیاهان غیر حساس ارقام ارائه شده قابل تعدیل است .

   وجود لایه محدود کننده در پروفیل خاک : در صورتی که در عمق حداکثر ریشه دوانی خاک لایه محدود کننده غیر قابل نفوذ برای ریشه و آب و یا لایه های گچی و آهکی وجود داشته باشد بایستی قبل از احداث سیستم آبیاری قطره ای و کاشت نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .

   شیب و توپوگرافی :در شیبهای بیشتر از ۱۰ درصد استفاده از قطره چکان با دبی کمتر از ۴ لیتر در ساعت توصیه می گردد . در شیبهای خیلی تند بیش از ۲۵ درصد ایجاد شیارهایی در طول ردیفهای کشت که معمولاً در روی خطوط تراز  کشت می شوند جهت استقرار لوله های فرعی ضروری است . وقتی توپوگرافی زمین دارای پستی و بلندیهای زیاد و نامنظم باشد تهیه نقشه توپوگرافی با خطوط تراز نیم متری جهت طراحی هیدرولیکی شبکه لازم است .

   ۲- آب و هوا :

    میزان بارندگی و قدرت تبخیر کنندگی هوا : معمولاً سیستم آبیاری قطره ای در کلیه اقلیمهایی که در آنها میزان بارندگی کفاف نیاز آبی گیاه مورد کشت را نمی دهد قابل اجراست . از نظر اقتصادی کاربرد این سیستم در شرایط خشک و نیمه خشک بیشتر از مناطق مرطوب مقرون به صرفه خواهد بود .

   سرعت باد : سرعت زیاد باد ( تا حدی که به رشد گیاه لطمه نزند ) عامل محدود کننده ای در انتخاب سیستم آبیاری قطره ای نمی باشد . فقط در باغات و در سرعتهای بیشتر از ۵ متر در ثانیه احداث باد شکن و همچنین تخصیص قطره چکانهای بیشتر برای هر درخت و افزایش دور آبیاری ( جهت توسعه دادن به رشد ریشه )توصیه می گردد .

   عوامل گیاهی : آبیاری قطره ای برای کلیه محصولات باغی ، جنگل کاریها و گیاهان زراعی و صیفی جات که به صورت ردیفی کشت می شوند قابل توصیه است . برای زراعتهایی که به صورت متراکم کشت می شوند معمولاً از نظر اقتصادی استفاده از این سیستم توجیه پذیر نمی باشد

    آبیاری بارانی

   آبیاری بارانی روشی است که در آن آب آبیاری را با سرعتی مساوی و یا کم‌تر از نفوذپذیری خاک به صورت باران بر سطح زمین پخش می‌نماید. به طور کلی آبیاری به روش بارانی را در اغلب شرایط، مانند مناطق شیب‌دار بیش‌تر خاک‌های سبک، متوسط و شرایطی که آبیاری به طریق ثقلی امکان‌پذیر نیست، قابل اجرا می‌باشد.

   اساس روش آبیاری بارانی به این صورت است که آب درداخل لوله ها،(معمولاً)با استفاده ازموتورپمپ تحت فشارقرارمی گیردوازطریق آبپاش هاوآبفشان ها با فشاروبه صورت قطرات باران پاشیده می شود. درموقع خروج ازآن ،قطرات آب درهواپخش می شودوبصورت باران مانندبرروی خاک می ریزد. درمقایسه باروش های آبیاری سطحی دراین روش کنترل روی آب بیشتربوده وعلت اصلی راندمان بالا نیز همین کنترل آب است.شیب زمین که عامل عمده ای درتوزیع غیریکنواخت آب در آبیاری سطحی است، درروش  آبیاری بارانی ازتأثیرکمتری روی یکنواختی برخوردار بوده وبا این روش آبیاری حتی باشیب نسبتأزیادنیزتوزیع یکنواخت آب درمزرعه ممکن می گردد.درصورتیکه شیب مناسب وجودداشته باشدوبتوان ازآن برای جبران افت اصطکاکی درلوله استفاده کردراندمان کاربردآب اززمین کاملاً مسطح نیز بیشترخواهدبود.

   آبیاری بارانی تقریباً درهرنوع آب وهواجزدرمناطقی که بادهای شدیدداردویادرجه حرارت درساعات زیادی ازروز بالاست می توانند مورد استفاده قرارگیرد.

   قسمتهای مختلف سیستم آبیاری بارانی

   هر سیستم آبیاری بارانی ازچهار قسمت اصلی به شرح زیرتشکیل شده است .

   ۱-پمپ و ایستگاه پمپاژ : پمپ آب را ازمنبع گرفته وپس از واردآوردن فشارلازم آن را به لوله اصلی منتقل می کند. پمپ به تناسب فشار لازم در آبپاش ها، افت بار در سیستم وآبدهی لازم انتخاب میشود.اگرمنبع آب اختلاف ارتفاع کافی با مزرعه داشته باشد بطوریکه فشار لازم ازطریق نیروی ثقل تأمین می شود احتیاجی به پمپ نخواهد بود . به علت اینکه فشار لازم در آبیاری بارانی زیاد است بندرت اختلاف ارتفاع می تواند برای تأمین فشار کافی باشد ودراکثر موارد نیازبه پمپ ضروری بنظر میرسد.

   نیروی لازم جهت پمپ از طریق موتورهای الکتریکی ویا موتورهای دیزلی (گازوئیل سوز) تأمین میشود. نوع موتور انتخابی بستگی به وجود شبکه برق رسانی درمنطقه ویا مهیا بودن گازوئیل دارد.درشرایط مساوی میتوان نوع موتوررابا مقایسه هزینه اولیه وهزینه های جاری موتورهای دیزلی باالکتروموتورها انتخاب کرد.

   ۲- لوله های اصلی ونیمه اصلی:این لوله هاآب راازمنبع گرفته وبه لوله های جانبی می رسانند.درشرایط خاصی ممکن است نیازبه لوله های نیمه اصلی نیزباشد.دراین حالت خاص آب ازلوله اصلی واردلوله نیمه اصلی شده وازآنجابه لوله های جانبی هدایت می شود.

   جنس لوله اصلی ونیمه اصلی می تواندازفولاد،آزبست سیمانی،آلومینیومی ویاپلاستیکی(پی وی سی) باشد.

   ۳- لوله های جانبی :کاراصلی این لوله هارامی توان گرفتن آب ازلوله اصلی ورساندن آن به آبپاش ها دانست.معمولاًجنس لوله های جانبی درسیستم های آبیاری بارانی آلومینیومی است.

   این نوع لوله هابه علت سبکی وزن براحتی قابل حمل ونقل است که بزرگترین حسن آنهابشمارمی رود.در صورتیکه سیستم آبیاری بارانی ازنوع ثابت باشد،می توان ازلوله های پلاستیکی ویاجنسهای سنگین تری مثل فولادنیزاستفاده کرد.

   ۴- آبپاش ها :آبپاش

    آبپاش هارامی توان مهمترین قسمت یک سیستم آبیاری بارانی دانست آبپاش هاآب راازلوله جانبی گرفته وسپس بصورت قطرات باران مانند و بافشارازدهانه به بیرون پخش می کنند.درموقع خروج آب ازدهانه آبپاش ،بارفشاری به بارجنبشی تبدیل می شودودرنتیجه آب به فواصل دور ونزدیک پرتاب میگردد. وسعت منطقه مرطوب شده ، بستگی به سرعت آب (فشاردرآبپاش )، زاویه فوّاره آب، نوع آبپاش و وضعیت باد درموقع آبیاری دارد.حجم آبدهی ، شکل توزیع آب واندازه ذرات آب بوسیله دهانه آبپاش کنترل می شود.

    

   بازنگري نشریه ضوابط و معیارهاي فنی آبیاري تحت فشار ( مشخصات فنی عمومی ) نشریه شماره 261 ویرایش توسط مهندسین مشاور زرکشت پایدار

   روش های آبیاری

   بخش اول

   آبیاری بارانی

   فصل اول – کلیات

   فصل دوم – حفاظت و ایمنی

   فصل سوم – عملیات آماده سازي، تجهیز و برچیدن کارگاه

   فصل چهارم – عملیات خاکی

   فصل پنجم – کارهاي فلزي و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی

   فصل ششم – عملیات لوله گذاري

   فصل هفتم – عملیات بتنی

   فصل هشتم – روشهاي آبیاري تحت فشار

   بخشاول : آبیاري بارانی

   بخشدوم : آبیاري موضعی

   فصل نهم – تجهیزات الکتریکی سیستم هاي آبیاري تحت فشار

    

   فصل هشتم – روشهاي آبیاري تحتفشار


   8 روشهاي آبیاري تحت فشار
   روش هاي آبیاري تحت فشار به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
   - روش هاي آبیاري بارانی
   - روش هاي آبیاري موضعی
   مواردي که پیمانکار باید در اجراي آبیاري بارانی رعایت نمایند بشرح زیر می باشد:
   -1 -8 روشهاي آبیاري بارانی
   روش هاي آبیاري بارانی شامل دو روش عمده به شرح زیر می باشد:
   - روش هاي آبیاري بارانی کلاسیک
   - روش هاي آبیاري بارانی مکانیزه
   اصولی که پیمانکار می بایست در زمان اجراي روش هاي آبیار ي بارانی رعایت کند. در این بخشآورده می شود:
   الف – کلیات
   یک شبکه کامل آبیاري بارانی شامل مجموعه تجهیزات ایستگاه پمپاژ، شبکه خطوط لوله ( اصلی، فرعی و
   آبرسان ) بال آبیاري یا ماشین هاي آبیاري و پاشندها می باشد.
   در روش هاي آبیاري کلاسیک از نیروي کارگري جهت جابجائی خطوط لوله بال آبیاري و آبپاش ها استفاده می شود و
   شامل روشهاي؛ کلاسیک کاملا"متحرك، کلاسیک نیمه متحرك، کلاسیک ثابت با آبپاش متحرك و کلاسیک ثابت می باشد.
   در روش هاي مکانیزه جابجایی بال آبیاري توسط نیروي ماشین یا نیروي آب تحت فشار انجام می شود و شامل روش هاي
   و آبفشان (Center pivot) آبفشان دوار ،(Traveling gun) آبفشان قرقره اي (Wheel move) آبفشان غلطان
   می باشند. (Linear move) خطی
   اجراء کنندگان باید توجه داشته باشند که هر کدام از سیستم هاي مختلف آبیاري بارانی براساس فاکتورهاي گوناگونی
   طراحی می شوند. این فاکتورها در برگیرنده شرایطی از قبیل سطح اراضی تحت پوشش هر سیستم، نوع آب و هوا و نیاز آبی محصولات
   از نقطه نظر آبیاري ( آبیاري تکمیلی یا کامل )، نوع گیاهان و درختان، توپوگرافی و بافت خاك اراضی، نوع منبع تامین کننده آب
   و مقدار آن، میزان آگاهی و پذیرش بهره برداران از سیستم، درجه سهولت در امر سرویس دهی و خدمات پساز فروش و مسائل مربوط
   به ایمنی و امنیت آنها ( سرقت، وارد آوردن خسارت، خطر برق گرفتگی ) می باشد. دامنه سطوح تحت پوشش در انواع سیستم هاي
   آبیاري بارانی کلاسیک می تواند از کمتر از یک هکتار تا چند هزار هکتار متغیر باشد ضمن اینکه ابعاد و شکل اراضی نیز مشکلی براي
   انتخاب این سیستم نیست.
   2-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   در انواع سیستم هاي آبیاري مکانیزه محدودیت هائی از نظر سطوح و شکل اراضی وجود دارد. براي مثال بهترین آرایش براي
   بکارگیري دستگاه آبفشان غلطان در اراضی چهارگوش با زاویه قائم است. در خصوصانواع دستگاههاي آبیاري قرقره اي سطوح آبیاري
   می تواند از چند هکتار تا چند ده هکتار براي هر دستگاه تغییر نماید، انواع دستگاه هاي آبیاري قرقره اي از ساده ترین فرم که شامل یک
   قرقره کوچک و یک آبپاش با لوله آبرسان تا پیشرفته ترین آنها که داراي قرقره بزرگ و پیستون یا توربین آبی براي حرکت اتوماتیک
   دستگاه می باشد در بازار موجود است. فرم پاشش در دستگاه هاي آبفشان دوار عمدتا به صورت دایره اي است. بنابراین حدود 20 % از
   Corner system گوشه هاي اراضی آبیاري نمی شود (به استثناي مواردي که از آبپاش انتهایی استفاده شود یا سیستم پاششگوشه
   بکار گرفته شود) البته به دلیل هزینه بسیار زیاد این سیستم (پاششگوشه) و تکنولوژي بالاي آن، کاربرد آن محدود است. سطوح تحت
   تا چند ده برج متغیر باشد. کاربرد اصلی دستگاه هاي آبفشان دوار براي (Span) پوشش هر دستگاه می تواند از سطح آبیاري یک برج
   سطوح بزرگ است و یکی از محاسن عمده این سیستم کارائی آن در اراضی شیب دار (تا شیب 15 درصد) است. مکانیزم دستگاه آبفشان
   خطی عیناً مانند آبفشان دوار است ولی برخلاف آن سطح تحت پوششآبیاري به شکل چهارگوش با زاویه قائم است و کاربرد آن نیز
   عموما دًر اراضی هموار با وسعت زیاد و شیب یکنواخت می باشد.
   بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، پیمانکار ضمن بررسی هاي اولیه در صورتیکه سیستم طراحی شده با شرایط طرح تناسب نداشته
   باشد، لازمست نظرات اصلاحی خود را ارائه نموده و پساز تصویب از طریق دستگاه نظارت کار ادامه یابد.
   ب - انطباق با مشخصات و استانداردها
   هر کدام از سیستم هاي مورد استفاده در پروژه باید از نظر ویژگیهاي فیزیکی، مکانیکی و فنی و سایر مشخصه هاي ظاهري با آنچه
   در نقشه ها، دستور کارها، مشخصات فنی و خصوصی و سایر مدارك پیمان ذکر شده است مطابقت داشته باشد، بخصوصلازمست نمونه
   لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح قبل از نصب توسط دستگاه نظارت کنترل و به تأیید برسد.
   خصوصیات سیستم هاي مختلف آبیاري بارانی و لوازم و تجهیزات بکار برده شده در پروژه و روش آزمایشآنها باید مطابق با
   استانداردهاي ایرانی و یا یکی از استانداردهاي معتبر بین المللی باشد. تعیین استاندارد و قبول آن بعهده دستگاه نظارت می باشد.
   سیستم هاي تولیدي لوازم و تجهیزات باید داراي برگ شناسائی از کارخانه سازنده باشد.
   ج - ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول
   لوازم و تجهیزات بکاربرده شده در سیستم آبیاري بارانی و همچنین در شبکه هاي آبرسانی و آبیاري و ایستگاههاي پمپاژ باید
   عاري از تغییر شکل ظاهري و مشخصات فیزیکی باشند، خمش، پیچش ، فرورفتگی، یا ترك در لوله ها و اتصالات آلومینیومی، لب
   پریدگی، شکستگی در اتصالات فلزي و چدنی و الکتروپمپ ها، عدم یکنواختی جنس لوله هاي پلی اتیلن و سایر مواردیکه موجب تغییر
   شکل طبیعی لوازم و تجهیزات شده باشد، نشانه نامرغوب بودن آنهاست و پیمانکار مجاز به استفاده از آنها در پروژه نمیباشد.
   3- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   مشخصات فنی عمومی و تجهیزات بکار گرفته شده در هر یک از روش هاي آبیاري بارانی اعم از کلاسیک و مکانیزه باید داراي
   ویژگی هائی به شرح بعد باشد تا بتوان در پروژه بکار برد.
   -1 -1-8 روشهاي آبیاري بارانی کلاسیک
   آبیاري بارانی کلاسیک داراي انواع زیر است:
   -1 -1-1-8 روشکلاسیککاملاً متحرك
   در این روش کلیه خطوط لوله اصلی، فرعی، آبرسان و بال آبیاري با پاشندها و پایه ها کلاً جابجا می شوند. در بعضی موارد
   تأسیسات پمپاژ نیز می تواند متحرك باشد. عموما جًنس کلیه خطوط لوله از آلومینیوم انتخاب می شود. این لوله ها در انواع درزجوش یا
   بدون درز و طولهاي 6 و 9 و 12 متر و قطرهاي 6 ،5 ،3 ،2 و 8 اینچ به بازار عرضه می شوند. مراحل اجراي کار در این روش باید شامل
   موارد زیر باشد:
   - نصب و راه اندازي تأسیسات پمپاژ مطابق نقشه هاي اجرائی، مشخصات فنی خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت، در این مرحله
   پیمانکار باید دقت لازم در نصب صحیح تأسیسات پمپاژ (کوپله صحیح الکترو موتور به پمپ، لوازم لازم براي هواگیري پمپ و سایر
   مواردیکه موجب اخلال در امر تأمین فشار شود) داشته باشد. این امر براي مواردیکه نیروي محرکه شافت تراکتور یا موتورهاي
   احتراقی باشد نیز الزامی است.
   - کارگذاري خطوط لوله هاي اصلی، فرعی، آبرسان و بال هاي آبیاري در استقرار اولیه بر روي زمین مطابق نقشه هاي طرح و
   مشخصات فنی و پیشنهادات دستگاه نظارت انجام شود.
   باتوجه به اینکه خطوط لوله هاي اصلی و فرعی و بالهاي آبیاري بر روي زمین جابجا میشوند، احتمال عدم رعایت فواصل
   تعیین شده خطوط لوله ها وجود دارد، بنابراین پیمانکار بایستی با نصب علائم قابل دید، نقاط ابتدا و انتهاي خطوط لوله اصلی، فرعی،
   8 نمونه اي از لوازم مورد استفاده در سیستم - 8 و 2 - بال آبیاري و محل استقرار پاشنده ها را مشخصنماید. در شکل هاي شماره 1
   آبیاري کلاسیک متحرك نشان داده شده است.
   - راه اندازي تأسیسات پمپاژ و آزمایش شبکه خطوط لوله طبق دستورالعمل هاي فنی و روشهاي ارائه شده و کنترل دبی و فشار پاشندها
   باید براساس ضوابط تعیین شده در مشخصات فنی صورت گیرد. در شروع آب اندازي به سیستم باید انتهاي لوله هاي اصلی و فرعی
   و آبرسان باز گذاشته شود تا مواد خارجی احتمالی درون لوله ها تخلیه گردد.
   - در این روش خطوط لوله بوسیله نیروي کارگر روي زمین جابجا می شوند. یکی از وظایف مهم پیمانکار آموزش صحیح نحوه جابجائی
   لوله ها، اتصالات و آبپاشها به بهره برداران می باشد. نظر به اینکه در فصول غیر آبیاري کلیه خطوط لوله بایستی توسط تریلرهاي
   مخصوص به انبار حمل شوند باید آموزش لازم توسط پیمانکار به بهره برداران در این خصوصداده شود پاشندها و رایزهاي متصل
   به کوپلنگ ها یا لوله هاي آبپاشدار بایستی به نحوي حمل و انبار گردندکه از وارد شدن ضربه به آنها جلوگیري بعمل آید.
   4-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   8- نمونه اي از لوازم مورد استفاده در سیستم آبیاري کلاسیک کاملاً متحرك - شکل شماره 1
   5- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   8- نمونه اي از لوازم مورد استفاده در سیستم آبیاري کلاسیک کاملاً متحرك - شکل شماره 2
   6-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   - 2 -1-1-8 روشآبیاري کلاسیکنیمه متحرك
   در این روش خطوط لوله (اصلی، فرعی، آبرسان) پساز اجرا مدفون می شود و تنها بالهاي آبیاري در روي زمین باتوجه به
   آرایش طراحی شده استقرار می یابند. هر بال آبیاري مستقیما تًوسط شیرهاي آبگیري (هیدرانت) و یا از طریق لوله هاي سرانداز
   8 هیدرانت جهت آبگیري در - که به رایزهاي نصب شده روي لوله آبرسان وصل و آبگیري می نمایند. در شکل شماره 3
   سیستم کلاسیک نیمه متحرك نشان داده شده است.
   8- هیدرانت جهت آبگیري در سیستم کلاسیک نیمه متحرك - شکل شماره 3
   راه اندازي سیستم و مراحل اجراي کار به شرح زیر می باشد:
   - تهیه دستورالعمل هاي حمل لوله ها، اتصالات و شیرآلات و سایر لوازم از انبار به محل اجراي پروژه توسط پیمانکار.
   دستورالعملها باید حاوي توصیههاي کارخانه سازنده و روشهاي ارائه شده توسط آنان باشد.
   - نصب و راه اندازي تأسیسات پمپاژ مطابق نقشه هاي اجرائی ، مشخصات فنی و خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت.
   - کارگذاري لوله ها و اتصالات و شیرآلات مطابق مشخصات فنی و خصوصی و با رعایت اصول و دستورالعمل هاي نصب اتصالات
   ، جوشکاري و لوله گذاري مطابق مشخصات فنی و روشهاي ارائه شده در فصل ششم و پیشنهادات دستگاه نظارت.
   - کارگذاري لوله ها و اتصالات و شیرآلات مطابق مشخصات فنی و خصوصی و با رعایت اصول و دستورالعملهاي نصب اتصالات،
   جوشکاري و لوله گذاري مطابق مشخصات فنی و روشهاي ارائه شده در فصل ششم و پیشنهادات دستگاه نظارت.
   - استقرار بال هاي آبیاري روي زمین مطابق نقشه هاي اجرائی و پیشنهادات دستگاه نظارت. در این مرحله پیمانکار موظف است
   مسیر حرکت، نقاط ابتدا و انتهاي بال هاي آبیاري را با نصب علائم قابل دید مشخصنموده و برنامه آبیاري را طبق دستورالعمل
   جداگانه اي به بهره برداران ارائه نماید.
   - شستشوي خطوط لوله پساز راه اندازي ایستگاه پمپاژ، جهت تخلیه مواد خارجی وارد شده به لوله ها از انتهاي آنها.
   7- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   - آزمایش شبکه خطوط لوله و کنترل اتصالات و شیرآلات مطابق مشخصات فنی خصوصی و دستورالعمل هاي ارائه شده . در این
   مرحله پیمانکار باید نسبت به کنترل دبی و فشار در شبکه و پاشندها براساس ضوابط و معیارهاي تعیین شده در پروژه اقدام و در
   صورت عدم تطابق، عیوب پیشآمده را با پیشنهاد دستگاه نظارت برطرف نماید.
   - پس از راه اندازي و آزمایش شبکه لوله ها، پیمانکار موظف است دستورالعمل بهره برداري و نگهداري و برنامه آبیاري را طبق
   مشخصات پروژه در طول فصل آبیاري به صورت مدون تهیه و در اختیار بهره برداران قرار داده و آموزش هاي لازم پساز
   نصب و راه اندازي به بهره برداران ارائه شود.
   -3 -1-1-8 روشآبیاري کلاسیکثابتبا آبپاشهاي متحرك
   در این روش خطوط لوله (اصلی، فرعی، آبرسان و بال هاي آبیاري) در زمین مدفون می شوند، بر روي لوله هاي بال آبیاري در
   فواصل معین شیرهاي خودکار توسط رایزر( لوله فلزي یا پی وي سی) نصب می شوند. شیرهاي خودکار در حالت عادي بسته هستند و با
   نصب پایه آبپاش بر روي آنها جریان آب برقرار و پاشند شروع بکار می کنند، این روش با بالهاي آلومینیومی که روي زمین قرار
   می گیرند نیز اجراء می شود، در این حالت بالهاي آبیاري قابل جابجائی هستند و براین اساس براي تمام مواضع بال آبیاري نصب نمی
   1 مواضع، بال آبیاري در نظر گرفته شود. بر روي لوله هاي آبرسان در فواصل معین شیرهاي / 1 یا 8 / 1 یا 4 / شود و ممکن است براي 2
   آبگیري بر روي هیدرانت که توسط یک لوله قائم به خط آبرسان متصل میگردد. نصب می شود، از طریق این شیرها، آبگیري بال ها
   انجام می شود، به دلیل اینکه بالها روي زمین قراردارند و احتمال سرقت آنها زیاد است از این روش استقبال زیادي نشده و کاربرد
   کمتري دارد. در شرایطی که کلیه خطوط لوله به صورت مدفون اجراء شود هزینه سیستم بسیار زیاد است. بمنظور صرفه جوئی در
   هزینه ها، فواصل آبپاشها و بال هاي آبیاري در این سیستم درمقایسه با سیستم هاي کلاسیک متحرك و نیمه متحرك زیادتر در نظر
   گرفته می شود. در نتیجه لازمست که از آبپاش هاي بزرگتر که نیاز به فشار بیشتري دارند استفاده شود، از طرف دیگر آرایشآبپاشها نیز
   با روشهاي ذکر شده متفاوت است، بدین معنی که همواره روي هر بال فقط یک عدد آبپاش در حال کار بوده و بنابراین در سرتاسر طول
   بال، دبی یک آبپاش در جریان است. باید دقت شود که هیچگاه نباید دو آبپاش روي دو بال مجاور در یک زمان کارکرده و هم پوشانی
   داشته باشند. براي اجراي کار و راه اندازي سیستم پیمانکار موظف به رعایت موارد زیر است:
   - حمل لوله ها، اتصالات و شیرآلات و سایر لوازم از انبار به محل اجراي پروژه طبق ضوابط و دستورالعمل هاي انبارداري و
   توصیه هاي کارخانه سازنده قبل از نصب کلیه اتصالات و شیرآلات و تجهیزات لازمست پیمانکار نسبت به کنترل آنها اقدام
   نموده و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل نماید. با توجه به فشار بالاي سیستم این امر در خصوصعملکرد اجزاء شیرهاي
   خودکار (فنر،گوي و واشه آبندي) الزامی است.
   - نصب و راه اندازي تأسیسات پمپاژ مطابق نقشه هاي اجرائی، مشخصات فنی و خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت.
   8-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   - کارگذاري لوله ها، اتصالات و شیر آلات مطابق مشخصات فنی خصوصی و با رعایت اصول و دستورالعمل هاي نصب اتصالات،
   جوشکاري و لوله گذاري بر اساس استانداردها و پیشنهادات دستگاه نظارت.
   - نصب اتصالات مناسب براي نگهداري رایزر، شیر خودکار و آبپاش و پایه آن روي بال آبیاري در محل هاي تعیین شده و
   همچنین نصب شیر قطع و وصل ابتداي هر بال.
   - شستشوي خطوط لوله با راه اندازي ایستگاه پمپاژ جهت تخلیه مواد خارجی وارد شده به لوله ها از انتهاي آنها.
   - آزمایش شبکه خطوط لوله و کنترل اتصالات، شیرآلات، بخصوصشیرهاي خودکار طبق مشخصات فنی خصوصی.
   در این مرحله پیمانکار باید نسبت به برطرف نمودن نشت هاي احتمالی از اتصالات و شیرآلات اقدام نماید. همچنین دبی و
   فشار موجود در شبکه و پاشند ها نیز براساس ضوابط و معیارهاي تعیین شده در پروژه کنترل و در صورت عدم تطابق ، عیوب
   پیشآمده را با پیشنهاد دستگاه نظارت برطرف نماید.
   - باتوجه به اینکه فشار کارکرد سیستم در این روش نسبت به روش هاي دیگر زیادتر است ، بنابراین در اجراي مراحل مختلف این
   روش علاوه بر احتیاط هاي لازم ، موارد زیر نیز باید مورد توجه واقع شود:
   -1 استفاده مستمر از شیرهاي خودکار در طول بهره برداري و فشار زیاد کارکرد سیستم، امکان حرکت دادن پایه شیر خودکار
   در محل اتصال به بال آبیاري را افزایشمی دهد. بنابراین بایستی مجموعه شیرخودکار، پایه و محل اتصال آن کاملاً
   محکم شود. در صورتی که در مشخصات فنی خصوصی روشی ارائه نشده باشد باید با نظر دستگاه نظارت اطراف محل
   اتصال و زیر آن به صورت یک بلوك سیمانی به شکل مکعب به ابعاد 25 سانتیمتر بتن ریزي شود و محل اتصال در مرکز
   بلوك قرار گیرد.
   2– اطراف پایه شیر خودکار لوله اي از جنس مناسب به قطر 200 میلیمتر قرارداده شود. بطوریکه از قسمت پائین روي بال
   آبیاري و قسمت فوقانی آن 20 سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد در این حالت شیر خودکار 10 سانتیمتر بالاتر از
   سطح زمین نصب می شود، داخل لوله نصب شده از شن و ماسه پر شده و کاملاً فشرده گردد.
   -3 در ابتداي هر بال آبیاري یک عدد شیر قطع و وصل نصب شده و انتهاي آن نیز با فلنچ کور مسدود گردد بطوریکه امکان
   بازکردن فلنچ و شستشوي بال آبیاري وجود داشته باشد این امر باید براساس مشخصات فنی و خصوصی ارائه شده در
   پروژه انجام شود.
   -4 در انتهاي لوله آبرسان و خطوط لوله اصلی و فرعی شیر قطع و وصل جهت امکان شستشوي در مواقع ضروري طبق
   مشخصات فنی خصوصی باید نصب گردد.
   5ه- در اراضی شیب دار رعایت اصول هیدرولیکی در شبکه خطوط لوله الزامی است و باید طبق ضوابط مندرج در مشخصات
   فنی و خصوصی شیرهاي مناسب تخلیه هوا، شیر تخلیه فشار و شیر تخلیه رسوب در محل هاي مناسب با نظر دستگاه
   8 نحوه اتصال شیر خودکار به رایز آبپاش نشان داده شده است. - نظارت نصب گردد. در شکل شماره 4
   9- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   8- نحوه اتصال شیر خودکار به لوله آبرسان - شکل شماره 4
   -4 -1-1-8 روش آبیاري کلاسیک ثابت
   سیستم ثابت به سیستمی گفته می شود که تمام اجزاء آن غیرقابل انتقال و ثابت باشند. عموما لًوله هاي اصلی، فرعی و آبرسان
   در زیرزمین نصب می گردند و بال آبیاري روي زمین یا به صورت مدفون در فواصلی که طراحی شده است قرار داده می شوند.
   پاشندها نیز به فواصل تعیین شده روي بال آبیاري بطور ثابت و به تعداد لازم براي تمام نقاط مزرعه یا باغ نصب میشوند. در
   شرایطی که از این روش براي آبیاري درختان استفاده شود آبپاشها می توانند در زیر درختان یا در بالاي آنها قرار گیرند.
   کارکردن با این سیستم بسیار آسان بوده و با راه انداختن پمپ می توان تمام یا قسمتی از مزرعه را آبیاري نمود. (بسته به مقدار
   آبی که در اختیار است) از محاسن عمده این سیستم امکان اتصال آن به دستگاه هاي خودکار الکترونیک است که می توان
   برنامه آبیاري را بدون دخالت کارگر انجام داد. از معایب عمده این سیستم هزینه بسیار بالاي آن است. بنابراین کاربرد این
   10-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   سیستم محدود به آبیاري محصولات گران قیمت و یا باغات می شود. دیگر کاربرد این سیستم براي جلوگیري از سرمازدگی
   درختان است که در مواقعی که احتمال سرمازدگی درختان وجود دارد با روشن کردن این سیستم میتوان چندین درجه حرارت
   محیط باغ را اضافه و از خسارت ناشی از سرمازدگی جلوگیري نمود.
   عملیات اجرائی و نظارت فنی در این روش مشابه روشهاي قبلی است، تنها در مواردیکه از سیستم اتوماسیون براي راه
   اندازي سیستم استفاده شود، باید مشخصات فنی خصوصی این بخش رعایت شود.
   -2-1-8 روشهاي آبیاري بارانی مکانیزه
   روش هاي آبیاري بارانی مکانیزه به شرح زیر تقسیم بندي می شود:
   - دستگاه آبیاري آبفشان غلطان
   - دستگاه آبیاري قرقره اي
   - دستگاه آبفشان دوار
   (Wheel move) 1 -2-1-8 دستگاه آبیاري آبفشان غلطان
   الف - مشخصات فنی دستگاه
   این روش عینا شًبیه روش آبیاري نیمه متحرك است و کلیه مشخصات تأسیسات پمپاژ و شبکه خطوط لوله (اصلی، فرعی،
   آبرسان) مثل آن می باشد، فقط به جاي بال آبیاري از دستگاه آبفشان غلطان استفاده می شود، این دستگاه تشکیل شده است از تعدادي
   لوله هاي آلومینیومی که از یک طرف به کوپلینگ هاي از نوع چهارگوش با کمربند قفل کننده و یا فلنچ دندانه دار با کمربند قفل کننده
   وصل شده است. طول لوله ها معمولا 12ً متر است (به غیر از دو لوله متصل به سیستم محرکه دستگاه که 6 متر است ) و قطر لوله ها
   می تواند 4 و یا 5 اینچ باشد. محل اتصال آبپاش در نزدیکی اتصال دو لوله قرار گرفته و شیر اتوماتیک تخلیه آب نیز درست در زیر آبپاش
   نصب شده است. لوله بعنوان محور محرك چرخهاي دستگاه عمل می کنند و همچنین جهت انتقال آب به آبپاشها مورد استقاده قرار می
   گیرند. چرخها نیز از جنسآهن گالوانیزه بسیار سبک و مقاوم ساخته شده اند و قطر آنها معمولا 64 ،57ً و 67 اینچ می باشد. واحد محرك
   دستگاه درست در وسط بال بر روي یک شاسی فلزي نصب گردیده است. حرکت بال آبیاري توسط نیروي هیدرواستاتیک و زنجیر به
   چرخهاي متصل به شاسی منتقل می گردد.
   در انتهاي بال درپوش مخصوصی تعبیه شده که می توان با بازکردن آن بال را شستشو داد، ابتداي بال توسط یک لوله تلسکوپی
   مخصوص به هیدرانت جهت آبگیري وصل می شود. جهت نگهداري آبپاش بطور قائم از وزنه هاي مخصوصی استفاده می شود.
   سیستم هائی وجود دارند که نیروي محرك موتور توسط شافت جداگانه اي به چرخها منتقل می شود، همچنین آبپاشها به جاي اینکه
   11- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   روي لوله ها قرار گیرند در روي لوله هاي جداگانه اي نصب شده که توسط بال آبیاري تغذیه شده و جابجائی آنها نیز پساز تخلیه آب
   توسط لوله ها از طریق نیروي محرکه احتراقی و انتقال آن به چر خها انجام می شود. استفاده از این نوع دستگاهها فعلا دًر کشور متداول
   8- نحوه آبگیري دستگاه و شاسی نیروي محرکه را نشان می دهد. - نیست. شکل شماره 5
   ب- نصبدستگاه
   براي نصب این دستگاه اقدامات زیر باید توسط پیمانکار انجام شود:
   - حمل لوله ها از انبار به محل اجراي پر وژه و اتصال لوله ها به یکدیگر (کارخانه سازنده لوله هاي آلومینیومی را مجهز به
   کوپلینگ ها می کند) .
   - بستن و سوار کردن چرخها: در این مرحله طوقه، تیغه هاي مربوطه و یاتاقان محل اتصال چرخ به لوله مطابق دستورالعمل سازنده باید
   نصب و سپسچرخها در وسط هر شاخه لوله سوار شوند.
   - پساز سوار کردن چرخها روي لوله، شاسی مرکزي دستگاه سوار شده و موتور محرکه روي آن نصب می شود، سپساتصالات
   هیدرولیکی مربوطه روي موتور نصب گردیده و زنجیرهاي انتقال نیرو از محل چرخ دنده بزرك وسط به محورها وصل می شوند.
   - نصب سوپاپهاي تخلیه، نصب آبپاش و متعلقات لاستیک سوپاپ هاي تخلیه ، سوار نمودن پایه آبپاش، اتصالات وزنه آبپاش در
   محل هاي مربوطه.
   - پس از اجراي جزئیات سیستم به شرح یاد شده براي برپا نمودن بال آبیاري، لوله هاي 12 متري در مسیر پیش بینی شده در طرح در
   امتداد یکدیگر قرار می گیرند و کوپلینگ ها توسط کمربند با هم در گیر شده و از اورینگ لاستیکی جهت آب بندي اتصالات استفاده
   می شود.
   - مسیر استقرار اولیه دستگاه باید عمود بر خط لوله آبرسان باشد بنابراین به منظور دقت عمل لازمست از دوربین نقشه برداري
   استفاده شود.
   - سیستم با بستن چرخهاي اضافی (دو سر دستگاه) و سایر قطعات باقیمانده اعم از اتصالات ابتدائی و انتهائی و شیلنگ آبگیري تکمیل
   شده و دستگاه آماده آبگیري می شود.
   - پس از اتمام عملیات نصب لازم است تنظیم هاي مورد نیاز اعم از تنظیم زنجیر شاسی، کنترل اتصالات ، آماده سازي و تنظیم نیروي
   محرکه، شامل سرویس هاي روغن هیدرولیک ، روغن موتور، گریس کاري، سوخت براساس توصیه کارخانه سازنده صورت گرفته و
   سپساقدام به راه اندازي دستگاه گردد.
   12-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   دستگاه آبفشان خطیدر شروع آبیاري
   -1 لوله لاستیکی قابل انعطاف جهت اتصال دستگاه به شیر آبگیر
   -2 آبپاشدر حال کار
   -3 لوله اصلی و محور حرکتی دستگاه
   قسمت مرکزي دستگاه آبفشان خطی و محل نصب موتور جهت انتقال دستگاه
   8- نحوه آبگیري و نیروي محرکه دستگاه و شاسی - شکل شماره 5
   13- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   ج- نحوه کار دستگاه در مزرعه
   پس از استقرار کامل سیستم، دستگاه که بعنوان یک بال آبیاري عمل می نماید و از یک موضع به موضع دیگر حرکت میکند (باید
   توجه شود که دستگاه در هنگام آبیاري در یک محل ثابت شده باشد). فواصل جابجائی در هر موضوع حدود 18 متر است لیکن این
   فاصله بسته به نوع آبپاش ، سرعت باد، شیب اراضی و سایر فاکتورها می تواند تغییر یابد، البته فواصل آبپاشها روي بال آبیاري در شرایط
   معمول 12 متر است که مضربی از طول لوله ها می باشد. مناسبترین شکل زمین براي کار با این دستگاه، شکل مستطیلی است. طول
   دستگاه باید مطابق با اندازه مزرعه انتخاب شود. معمول ترین طول بال 400 متر است، در مزارع چند هکتاري نیز می توان از این دستگاه
   استفاده نمود لیکن بجاي استفاده از نیروي محرکه احتراقی، می توان از نیروي انسانی با استفاده از چرخهاي پله دار که در وسط بال
   .8 - آبیاري نصب می شود دستگاه را جابجا نمود. مطابق شکل شماره 6
   8- دستگاه آبفشان غلطان که توسط نیروي کارگر جابجا می شود - شکل شماره 6
   د- راه اندازي دستگاه
   براي راه اندازي دستگاه باید موارد زیر رعایت گردد:
   - نقاط ابتداء و انتهاي دستگاه در مواضع مختلف استقرار در مزرعه با علائم قابل دید مشخصشود تا از انحراف دستگاه از فاصله تعیین
   شده جلوگیري .
   - در موقع جابجائی دستگاه باید دقت شودکه پمپ خاموش بوده یا جریان آب تحت فشار به دستگاه قطع شده باشد و از سوپاپ هاي زیر
   لوله ها کل آب داخل لوله تخلیه شده باشد.
   - در اراضی شیب دار و مناطقی که سرعت باد زیاد است بمنظور جلوگیري از جابجائی دستگاه در استقرار تعیین شده از ترمزهاي
   مخصوصبه تعداد لازم استفاده گردد.
   14-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   - در موقع حرکت دستگاه به طرف جلو یا عقب احتمال حرکت غیر یکنواخت چرخها و از مسیر خارج شدن لوله ها در خط مستقیم وجود
   دارد، بمنظور جلوگیري از شکستگی لوله بایستی دستگاه از حرکت باز داشته و با تغییر جهت در مسیر حرکت، دستگاه را به حالت
   خط مستقیم در آورد.
   - چرخهاي دستگاه به هنگام جابجائی موجب له شدن گیاهان در مسیر خود می شوند جهت کاهشاین عمل بهتر است که دستگاه در
   جهت عمود بر ردیف هاي کشت به حرکت در آید.
   - باتوجه به محدود بودن ارتفاع دستگاه از سطح زمین امکان کاشت محصولات بلندپا محدود می شود. بنابراین باید دقت شود که در
   تناوب زراعی محصولات پابلند وجود نداشته باشد.
   (Travelling Gun) -2 -2-1-8 دستگاه آبفشان قرقره اي
   الف– مشخصات فنی دستگاه
   این دستگاه در کشورهاي اروپائی، آمریکائی و استرالیائی با نامهاي مختلف و شکل هاي مختلف ساخته می شوند. نقطه مشترك تمام
   این دستگاه ها نحوه توزیع آب است که توسط یک آبپاش با شعاع پاششپخش زیاد انجام می شود. بعضی از دستگاه ها از طریق نیروي
   آب تحت فشار با به حرکت در آوردن یک پیستون و چرخ دنده و از طریق یک کابل سیمی موجب به حرکت درآوردن آبپاش در داخل
   مزرعه شده و عمل آبیاري انجام می شود. نوع دیگر دستگاه قرقره اي شکل است که لوله پلی اتیلن بدور آن پیچیده شده و با چرخشآن
   توسط نیروي آب تحت فشار از طریق به حرکت درآوردن پیستون یا توربین این عمل انجام می شود. به دلیل اینکه سیستمهاي موجود
   در کشور از نوع قرقره اي است، فقط اصول عملیات نصب آن آورده شود.
   قابلیت این نوع دستگاه ها با توجه به متنوع بودن اندازه هایی که ساخته می شوند بسیار زیاد است ولی آنچه بایستی اجراءکنندگان
   (پیمانکاران) در کاربرد این سیستم رعایت نمایند این است که این سیستم براي آبیاري بصورت تکمیلی طراحی شده است. جدول شماره
   8 -1 نشاندهنده انواعی است که توسط یک کارخانه سازنده تولید می گردد. در این جدول ملاحظه می شود که با تغییر در قطر لوله
   آبرسان، اندازه آبپاش و طول لوله آبرسان میتوان سطوحی از چند هکتار تا چند ده هکتار را با هر دستگاه آبیاري نمود.
   ب – نصبو راه اندازي دستگاه
   در راه اندازي این دستگاه پیمانکار باید موارد زیر را رعایت کند:
   - این دستگاه به صورت یک مجموعه کامل که روي یک شاسی قابل حمل با سه چرخ، نصب گردیده و قابلیت چرخش 360
   درجه اي روي شاسی را دارد بنابراین عملیات نصب براي خود دستگاه در محل پروژه لازم نیست. نحوه آبگیري به دستگاه به دو
   طریق امکان پذیر است:
   15- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   1 – از طریق آبگیري از کانال- در این حالت مجموعه تأسیسات پمپاژ بر روي یک شاسی قابل حمل سوار شده و یا از نیروي
   شافت تراکتور که به پمپ پشت تراکتوري متصل می شود در راستاي کانال آبگیر حرکت می کند، دستگاه آبیاري در کنار
   تأسیسات پمپاژ قرار گرفته و آبگیري می نماید.
   2 – آبگیري از شبکه لوله تحت فشار- در این حالت مانند روش هاي آبیاري کلاسیک شبکه خطوط لوله (اصلی، فرعی و
   آبرسان) به صورت مدفون اجراء می گردد و بر روي خط آبرسان و در فواصل معین هیدرانت هائی نصب می شود که
   دستگاه آبیاري از هیدرانتها آبگیري می نماید.
   - دستگاه توسط یک دستگاه تراکتور با قدرت مناسب در سطح مزرعه جابجا می شود. بنابراین بایستی دقت کافی در خصوصاتصال
   دستگاه به قسمت یدك کش تراکتور و محکم کردن آن انجام شود.
   - سرعت جابجائی دستگاه در جاده هاي دسترسی و بین مزارع بایستی کمتر از 10 کیلومتر در ساعت انتخاب شود تا کارائی و عمر مفید
   دستگاه کاهش نیابد.
   - قسمت هاي متحرك دستگاه اعم از بلبرینگ ها ، زنجیرها و شافت ها قبل از راه اندازي می بایست گریس کاري شود.
   - کلید پیچ و مهره ها دستگاه آچارکشی شده و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل شود.
   - فشار باد لاستیک ها طبق دستور کارخانه سازنده تنظیم گردد.
   - فاصله پایه هاي ارابه آبپاش بسته به نوع کشت و زاویه دوران آبپاش براساس نرم معمول ( 270 درجه) تنظیم گردد.
   - باتوجه به اینکه دستگاه قرقره در جاده مزرعه قرار می گیرد و ارابه آبپاش باید توسط تراکتور به داخل مزرعه (در یک طرف یا دو طرف
   جاده مزرعه) به حرکت درآید لازمست ابتدا مهار مربوطه آزاد گردد و جکهاي موجود در زیر شاسی قرقره روي زمین محکم شوند.
   - براساس عمق آب مورد نیاز سرعت دستگاه باید تنظیم گردد.
   - لوله و اتصال ورودي آب کنترل و به محل آبگیري (هیدرانت) نصب گردد.
   16-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   8 مشخصات انواع دستگاه هاي آبیاري قرقره اي - جدول شماره 1

   17- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   ج– اصول استفاده از ماشین
   در مرحله اجراي پروژه، پیمانکار باید به اصول استفاده از ماشین و عملکرد آن تحت نظر دستگاه نظارت به شرح زیر
   توجه داشته باشد:
   - در این روش هدف، آبیاري نوارهائی از مزرعه است که به طور موازي و پهلوي هم قرار گرفته اند، اگر اراضی به اندازه کافی وسیع
   باشد بایستی طراحی و اجرا به صورتی انجام شود که در یک استقرار دستگاه ، طولی معادل دو برابر طول لوله دستگاه، آبیاري شود.
   در این حالت ماشین به هیدرانت وصل شده و تراکتور ارابه را که آبپاش روي آن سوار است به انتهاي نوار منتقل می کند، پساز
   رسیدن ارابه به انتهاي نوار، شیرآب ورودي به ماشین باز می شود، با این عمل قرقره لوله توسط موتور هیدرولیکی شروع به
   چرخیدن نموده و با سرعت تعیین شده ارابه و آبپاش را در حین آبیاري به طرف دستگاه نزدیک می کند در نتیجه سرتاسر نوار
   آبیاري می شود (در این حالت تمام لوله به دور قرقره پیچیده می شود). در این هنگام آب ورودي به دستگاه توسط یک سیستم
   اتوماتیک قطع می شود.
   - سرعت حرکت آبپاش باید به گونه اي انتخاب شود که موجب جمع شدن آب روي زمین نشده و با میزان نفوذپذیري خاك هم آهنگ
   گردد و یکنواختی پاشش نیز حفظ گردد.
   - بهتر است جهت حرکت ارابه آبپاش، عمود بر جهت کشت در نظر گرفته شود تا از جاري شدن آب بخصوصدر اراضی شیبدار
   جلوگیري بعمل آید.
   8 راهنماي آبیاري یک نمونه از دستگاه را نشان می دهد. - جدول شماره 2
   د– آموزش بهره برداران در حین راه اندازي دستگاه
   پیمانکار موظف است با تأیید دستگاه نظارت در حین راه اندازي دستگاه، آموزش هاي کاربردي لازم را به بهره برداران ارائه نموده و
   تمام مراحل شامل حمل ماشین از انبار به مزرعه، مستقر نمودن دستگاه ، هدایت ارائه به داخل مزرعه، نحوه آبگیري از هیدرات
   مزرعه – نحوه پاشش آبپاش و سرعت آن ، جمع شدن ارابه و اتصال آن به قرقره، جابجائی دستگاه براي موضع هاي بعدي و سایر موارد
   مورد نیاز را طی دستورالعملی تهیه و در اختیار آنها قرار دهد

    

    

   الف- مشخصات فنی دستگاه
   این دستگاه تشکیل شده است از یک بالی که روي آن پاشنده هائی نصب گردیده و به صورت شعاع دایره حول مرکز دایره در
   جهت عقربه ساعت یا خلاف آن به حرکت در می آید. نگهدارنده بال آبیاري برجهائی است که به فواصل حدود 30 تا 70 متر زیر بال
   نصب می شوند و توسط چرخهاي لاستیکی که نیروي چرخشخود را از موتورهاي الکتریکی یا هیدرولیکی که روي پایه برجها
   نصب شده اند دریافت می نمایند. آبگیري دستگاه از قسمت مرکزي دستگاه که همان مرکز دایره است انجام می شود. ورود آب تحت
   فشار، پاشندها را بکار انداخته و چنانچه موتور برجها هیدرولیکی باشد هنگامیکه زاویه بین دو بال مجاور از مقدار معینی تجاوز نماید، برج
   را حرکت خواهد داد و اگر موتورها الکتریکی باشند با تغییر زاویه از حد تعیین شده بین دو بال در اثر ایجاد تماس الکتریکی، حرکت برج
   امکان پذیر می گردد و بدین ترتیب مادامیکه بال در حال آبیاري اراضی محدوده خود می باشد، برجها یکی پساز دیگري حرکت خواهند
   نمود. اکثر دستگاه هاي آبفشان دوار بر روي محور ثابتی نصب می شوند، لیکن در بعضی شرایط می توان دستگاه را جابجا و به مزرعه
   دیگري انتقال داد به شرط اینکه طول بال آبیاري نسبتا کًوتاه باشد.
   لوله هاي بال که عموما اًز جنس آهن گالوانیزه درست می شوند به صورت ثابت به یکدیگر متصل شده اند ولی در محل هر برج
   لوله ها توسط مفصل هائی بهم ربط پیدا می کنند. این مفصل ها اجازه می دهد تا لوله ها هم در صفحه افقی و هم در صفحه عمودي
   حرکت کنند. ضمن اینکه بایستی عمل آب بندي را نیز به خوبی انجام دهند. از طرف دیگر لوله ها در معرضنیروي کشش و
   فشار زیادي قرار دارند بنابراین این مفصل ها بایستی از مقاومت بالائی برخوردار باشند. حالتی خاصاز سنتز پیوت با لوله هاي آلومینومی
   نیز ساخته شده اند که لوله توسط میله هاي قائمی به حالت معلق در داخل شاسی جاي دارد لوله ها که در بالا قرار گرفته اند آب را انتقال
   نمی دهند بلکه در برابر فشار هاي موجود در حین حرکت مقاومت می نمایند.
   جنس لوله ها از فولاد که داخل و خارج آن با رنگ اپوکسیا گالوانیزه پوشش داده شده است باید ساخته شود و اتصال لوله ها به
   یکدیگر از طریق فلنج و پیچ و مهره انجام شود.
   بمنظور تقویت لوله ها از چند روش استفاده می شود، معمولا دًر دستگاه هائی که با نیروي هیدرولیکی، برجها حرکت می کنند از
   کابلهاي نگهدارنده استفاده می شود و در شرایطی که نیروي حرکت دهنده برجها الکتریکی است از تیرهاي مشبک فلزي (خرپا) استفاده
   می شود.
   رأس نقطه مرکزي دستگاه متشکل از یک زانو و اتصالی است که ضمن عمل آب بندي اجازه می دهد که بال در داخل آن به راحتی
   حول نقطه مرکزي به چرخش در آید. کابلهاي کنترل جریان برق از میان حلقه هاي یک کولکتور عبور می کند. کولکتورها در انواع
   مختلف ساخته شده و عموما دًر بالاي لوله عمودي و در زیر زانوي رأس نقطه مرکزي نصب می گردد.
   20-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   در شرایطی که از نیروي برق براي حرکت برجها استفاده می شود یک تابلو اصلی هدایت کننده حرکات و تنظیمات دستگاه را به
   عهده دارد این تابلوها در روي محور مرکزي دستگاه نصب می گردد.
   چرخش دستگاه از طریق به حرکت در آمدن هر کدام از برجها صورت می گیرد با توجه به اینکه سرعت حرکت چرخها غیر قابل
   تغییر است بنابراین آخرین برج دستگاه بیشترین مسیر را طی نموده و بر اساس سرعت دلخواه تنظیم می گردد، حرکت سایر برجها نیز به
   8 نحوه حرکت برجها را نشان می دهد. - 8 نحوه آبیاري توسط دستگاه و شکل 8 - تبعیت از آخرین برج می باشد. شکل شماره 7
   و آبپاشهاي (Spreyer) اسپریرها (Sprinkler) معمولا بًراي آبیاري از سه نوع پاشنده استفاده می شود، آبپاشهاي چرخشی
   .(Gun) بزرگ
   8 – نحوه آبیاري دستگاه آبفشان دوار - شکل شماره 7
   21- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   8 – نحوه حرکت دستگاه سنترپیوت که داراي 5 برج می باشد. - شکل شماره 8
   (زاویه بین بالها بیشتر از اندازه واقعی در مزرعه نشان داده شده است).
   22-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   ب – نصب دستگاه
   در هنگام نصب دستگاه با نظارت دستگاه نظارت اقدامات زیر باید توسط پیمانکار انجام شود:
   - هنگامیکه بال دستگاه در حال چرخش است نقطه مرکزي دستگاه در معرض نیروهاي نسبتا زًیادي قرار می گیرد براي مهار
   8 مشخصات فونداسیون داده شده است. - کردن این نیروها لازمست که فونداسیون از بتن مسلح ساخته شود، در شکل 9
   - بایستی اجزاء تشکیل دهنده هر برج از محور مرکزي تا انتهاي مزرعه شامل لوله ها، خرپاها، مهارها، چرخها، نیروي محرکه
   چرخها، به فواصل تعیین شده در طراحی توزیع گردد تا عمل نصب با دقت و حداقل زمان صورت گیرد.
   - پس از آماده شدن فونداسیون از نظر باربري ، تست مرکزي دستگاه شامل لوله، اتصالات، اجزاء خرپا و پیچهاي مربوطه
   براساس مشخصات فنی بر روي فونداسیون باید نصب گردد، در این مرحله ابتدا سر پاشنه (محلی که هر چهار پایه پاشنه به
   طرفین آن متصل می گردند) به هر یک از چهار پایه پیچ و مهره می شود ، سپسپیچهاي عضوهاي کششی (نبشی هاي
   خرپا) باید بسته شود و این کار از بازوهاي کوتاه شروع و به بازوهاي بلندتر ادامه می یابد. پساز بستن عضوهاي یک طرف،
   براي سهولت باید پاشنه چرخانده شود تا عضوهاي هر چهارطرف بسته شوند، سپس خرپاي پاشنه را بلند نموده و بر روي
   فونداسیون پیچ و مهره شود و لوله قائم دستگاه را به همراه اتصالات سوار نموده و در قسمت بالاي آن زانوي رابط بین لوله
   افقی و لوله قائم دستگاه سوار می شود، قسمت پائین لوله عمودي به لوله آبرسان نصب شده و شیرآلات و اتصالات مورد نیاز
   در محل خود سوار می شوند، در این مرحله عملیات نصب قسمت مرکزي خاتمه یافته و پیچها محکم می شوند.
   - سوار کردن دهانه معمولا بًاید از محل پاشنه آغاز شود و به طرف انتهاي دستگاه ادامه یابد. نصب سازه ها ي فولاي دهانه
   معمولا بًه صورت قطعه به قطعه و با کمک جره ثقیل صورت می گیرد. قطعات مربوط به هر دهانه شامل لوله ها، نبشی ها و
   مهارها به صورت دسته بندي مشخص شده اند و در موقع مو نتاژ هر دهانه ابتدا لوله هاي هر دهانه توسط فلنچ به همدیگر
   وصل می شوند، سپس نگهدارنده ها از جنس لوله یا نبشی (وي جک ها) که تعداد آنها در هر دهانه متغیر و بین 6 تا 8 جفت
   می باشد باید به گوشوارها پیچ شوند سپس توسط جره ثقیل، لوله اي که نگهدارنده ها نیز به آن متصل شده اند بلند نموده و
   عضو افقی بین هر جفت از نگهدارنده ها پیچ و مهره می شود، بعد از آن مهارها را (عموما مًیلگرد نمره 20 ) بین هر دو
   نگهدارنده مجاور نصب می شود ، انتهاي این مهارها یک برجستگی وجود دارد که به راحتی در محل مناسب قرار می گیرد و
   مهار ابتدائی و انتهائی هر دهانه از یک طرف به نسبت انتهائی و از طرف دیگر به لوله بال آبیاري متصل می شوند.
   در ابتداي هر دهانه یک اتصال انعطاف پذیر نصب می گردد. در انتهاي هر دهانه، عضوهاي عمودي (نبش هاي) مربوط به
   برج نصب می گردند. سپس دهانه اول را از یک طرف بلند نمونه و به پاشنه مرکزي متصل می شود و بعد انتهاي دهانه را
   توسط جره ثقیل بلند نموده و شافت افقی را بین دوجزء آویزان برج متصل می کنند . بعد از آن الکتروموتور برج که گیربکس
   نیز به آن متصل می باشد را به همراه شافت محرك چرخها نصب و گیربکس هاي چرخ (Reduction Gear) کاهنده دور
   23- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   به محل مشخص شده بر روي شافت افقی نصب می گردد. در آخرین مرحله چرخها بر روي گیربکس هاي چرخ متصل شده و
   کلیه پیچ ها محکم می شوند. مراحل نصب دهانه هاي بعدي مشابه دهانه اول می باشد.
   8 – پایه نقطه مرکزي دستگاه آبفشان دوار - شکل شماره 9
   که به منظور افزایش شعاع پاشش دستگاه در انتهاي آخرین برج نصب می شود نیاز به فشار بیشتر دارد، (Gun) آبپاش بزرگ
   ابتدا بال معلق به صورت کامل (End Gun) بنابراین براي نصب بوستر پمپ (براي تأمین فشار بیشتر) و آبپاش بزرگ انتهائی
   بر روي زمین مونتاژ شده ، بوستر پمپ و پاشنده انتهائی روي آن نصب می گردد، سپس به کمک جره ثقیل بال معلق به
   انتهاي بال متصل می شود، سپس سیم هاي مهار را که از یک طرف به بال معلق انتهائی و یا وسط دهانه آخر نصب
   شکلی که از قبل بر روي برج آخر نصب گردیده است متصل می شوند، تعداد این سیم هاي مهار باتوجه به طول V شده اند به
   بال معلق انتهائی متغیر و بین 2 تا 4 سیم مهار می باشد که یکی از این سیم ها به وسط دهانه آخر و بقیه به بال انتهائی متصل
   می گردند و وظیفه آنها حفظ تعادل بال معلق انتهائی می باشد.
   - پساز سرپاشدن کامل دستگاه باید اقدام به نصب اتصالات لاستیکی، فلزي و آبپاشها و ملحقات آبپاش انتهائی گردد.
   - موتورها و متعلقات انتقال نیرو به چرخهاي برجها باید براساس مشخصات ارائه شده توسط سازنده نصب شوند.
   - عمیات نصب تابلو کنترل مرکزي و کابل کشموتورهاي محرك و کنترل کننده ها در آخرین مرحله صورت می گیرد.
   - برجها براساس روش ارائه شده توسط کارخانه سازنده تنظیم می گردند.
   - گیربس کاري و روغن کاري در محل هاي پیش بینی شده دستگاه.
   24-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   د – راه اندازي دستگاه و انجام آزمایشهاي اولیه
   - پس از سوار کردن دستگاه و وصل جریان برق، دستگاه بدون هدایت آب تحت فشار به داخل آن (بطور خشک) باید به حرکت
   در آید.
   - با تنظیم دستگاه روي سرعت هاي مختلف (سریعترین سرعت دستگاه زمانی است که آخرین چرخ دستگاه همیشه در حال
   حرکت باشد در این صورت شاسی تنظیم سرعت بر روي عدد 100 درصد قراردارد) باید اطمینان حاصل نمود که تنظیم بالها
   بطور کامل انجام شده و دستگاه می تواند براحتی حول محور مرکزي چرخش نماید.
   - آزمایش دستگاه با هدایت آب تحت فشار به داخل بال: در این حالت نیز باید دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و فشار پاشندها
   و دبی آنها کنترل گردد. یکنواختی پخشآب از مهمترین فاکتورهائی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
   - بررسی مقدار ریزش آب از پاشندها با توجه به بافت خاك و شیب اراضی بمنظور تطبیق سرعت دستگاه با نفوذپذیري آب در
   خاك و عدم جاري شدن آب روي سطح زمین از مواردي است که باید رعایت گردد.
   - پیمانکار بعد از راه اندازي دستگاه و انجام آزمایشات لازم، موظف است که دستورالعمل بهره برداري از دستگاه را با توجه به
   برنامه آبیاري ارائه شده توسط طراح با نظر دستگاه نظارت تهیه و در اختیار بهره برداران قرار دهد. در ضمن پیمانکار باید نحوه
   کارکرد دستگاه را طی یک سري تمرینات صحرائی به بهره برداران آموزش دهد.
   (Linear Move) 4-2-1-8 دستگاه آبفشان خطی
   الف- مشخصات فنی دستگاه
   این دستگاه تشکیل شده است از یک بال بزرگ که ضمن آبپاشی، پیوسته به سمت جلو حرکت می کند و اراضی تحت پوشش
   آبیاري آن به شکل مستطیل است آبگیري دستگاه به سه صورت انجام می شود.
   - آبگیري از طریق لوله هاي تحت فشار: در این دستگاه لوله تحت فشار در یک طرف ( طول مزرعه ) کار گذاشته می شود، و
   روي آن به فواصل معین آبگیرهایی نصب می شود، لوله با شیلنگ قابل انعطاف دستگاه توسط کارگر به آبگیرها وصل شده و
   مسافتی را پیموده و سطحی را آبیاري می نماید با رسیدن شیلنگ دستگاه به انتها عمل تعویضدو باره انجام می شود
   8 - شکل شماره 10
   - آبگیري از کانال: در این روش یک کانال به ابعاد معین ( بسته به دبی مورد نیاز دستگاه ) در وسط قطعه مورد آبیاري با پوشش
   خاکی یا بتنی در جهت طول قطعه زمین و عمود بر حرکت دستگاه احداث می شود و دستگاه توسط سوپاپ مکنده خود در حین
   8 - حرکت آب را از کانال پمپاژ نموده و وارد بالهاي آبیاري می نماید شکل شماره 11
   8 - - آبگیري توسط لوله تحت فشار زیر زمینی به طور خودکار توسط شیرهاي آبگیري شکل شماره 12
   25- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   ب- نصب دستگاه
   عملیات نصب دهانه ها، برجها شبیه دستگاه آبفشان دوار می باشد و در نصب دستگاه ضمن در نظر داشتن ملاحظات عنوان شده
   در مورد این دستگاه باید دستورالعمل ها و اصول توصیه شده توسط کارخانه سازنده مورد توجه قرار گیرد.
   به طور کلی در نصب دستگاه ابتدا برج اصلی نصب شده و سپس به ترتیب دهانه ها و دیگر برجها سوار می شوند، در این دستگاه
   مکانیزیم کنترل حرکت خطی دستگاه داراي اهمیت است بنابراین در تنظیم حرکت خطی ممکن است از کابل زیر زمینی، کابل فولادي
   روي زمین یا چرخ کنترل مسیر استفاده شود. معمولا روش کابل فولادي روي زمین متداول تر است، این کابل باید در مجاور کانال یا
   لوله تغذیه کننده آب و بر روي نگهدارنده هائی در ارتفاع حدود 50 سانتیمتري از سطح زمین کشیده شود. کابل در بریدگی که در راس
   میله نگهدارنده که معمولا از جنس فولاد است قرار می گیرد، مسیر کابل و نصب نگهدارنده ها بایستی به صورت یک خط صاف با
   استفاده از دوربین نقشه برداري پیاده گردد.
   قرار گرفتن دهانه هاي دستگاه در یک امتداد توسط چهار سیم فولادي تنظیم می شود که در طرفین بال آبیاري و در سرتاسر طول
   دستگاه کشیده می شود و نهایتا به قسمت اصلی که بر روي برج اصلی دستگاه می باشند وصل می شوند.
   ج- راه اندازي دستگاه و انجام آزمایشهاي اولیه
   پس از سوار کردن دستگاه و وصل جریان برق ابتدا دستگاه بدون هدایت آب تحت فشار به داخل آن (به طور خشک) باید به
   حرکت درآید.
   سایر موارد براي راه اندازي و آزمایش هاي اولیه مانند دستگاه آبفشان دوار است. نکته مهمی که در کاربرد این دستگاه باید مورد
   توجه قرار گیرد نحوه انجام آبیاري توسط دستگاه است به این معنی که دستگاه از ابتداي قطعه شروع به آبیاري نموده و به تدریج به
   انتهاي قطعه آبیاري نزدیک می شود در زمانیکه دستگاه به انتهاي قطعه آبیاري میرسد به منظور تطابق دور آبیاري با میزان عمق آب
   داده شده بلافاصله دستگاه بایستی در جهت عکس حرکت و آبیاري نماید (بخصوصدر زمان پیک مصرف) باتوجه به اینکه برگشت
   دستگاه باید از زمینی که تازه آبیاري شده صورت گیرد امکان اخلال در حرکت دستگاه بوجود آید. بنابراین در این خصوصبا توجه به
   توصیه هاي ارائه شده توسط طراح یا کارخانه سازنده، پیمانکار موظف است دستورالعمل نحوه آبیاري را با نظر دستگاه نظارت به صورت
   مکتوب تهیه و در اختیار بهره برداران قرار دهد. در این خصوصپیمانکار پساز راه اندازي و آزمایشات لازم نحوه کارکرد دستگاه را
   بایستی به بهره برداران آموزش دهد.
   26-8 فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار
   8- آبگیري از طریق لوله تحت فشار زیرزمینی و شیلنگ - شکل شماره 10
   8- آبگیري از طریق کانال - شکل شماره 11
   27- فصل هشتم- روش هاي آبیاري تحت فشار 8
   8 - آبگیري از طریق لوله تحت فشار زیرزمینی به طور خودکار - شکل شماره 12

   آبیاری

   آبیاری لوله

   نوار تیپ

   آبیاری, لوله , نوار تیپ

    

   لوله

   *

   Zo2 Framework Settings

   Select one of sample color schemes

   Body

   Background Color
   Text Color
   Link Color
   Background Image

   Main Menu

   Background Color
   Modules Title
   Text Color
   Link Color
   Background Image

   Main Wrapper

   Background Color
   Modules Title
   Text Color
   Link Color
   Background Image

   Inset Wrapper

   Background Color
   Modules Title
   Text Color
   Link Color
   Background Image

   Bottom Wrapper

   Background Color
   Modules Title
   Text Color
   Link Color
   Background Image
   Background Color
   Modules Title
   Text Color
   Link Color
   Background Image
    
   Top of Page ABAone